Col·lectiu Ronda

Presentació

Som una cooperativa d'advocats i advocades que ens dediquem a l'assessoria jurídica, laboral, fiscal, econòmica i social i que entenem el dret com un exercici per a construir un món més solidari. El nostre és un espai d'acollida i resposta per a aquelles demandes i peticions que clamen una justícia global. Som més de cent professionals que creiem en la defensa dels drets de les persones i fomentem el desenvolupament de models més justos i solidaris.

Defensem els drets individuals i col·lectius de les persones amb un servei jurídic compromès i de qualitat. Però també donem serveis d'assessoria per a la constitució de cooperatives i entitats, així com acompanyament professional a autònoms. La nostra filosofia de fer inclou una important promoció de tot el que fa referència a l'àmbit de l'economia social i solidària, com a forma d'entendre les relacions econòmiques.

Assessoria global

Les nostres àrees de pràctica o de treball tenen una visió global i integral. Als nostres departament assessorem i tractem judicialment aspectes de Treball, Salut, Família, Habitatge, Economia Personal, Economia Cooperativa, Dret Penal i Dret Administratiu.

Respostes individuals i col·lectives

Cada cas i cada petició que ens arriba és diferent i per tant el tractem i l'abordem des de tota la seva problemàtica, punts de vista i maneres d'entendre'l però que el fan únic. Donem resposta tant a peticions col·lectives com a peticions individuals.

Donem resposta a totes aquelles demandes i peticions jurídiques, laborals, fiscals, econòmiques i socials que busquen la justícia global.

Un col·lectiu que creix

Som una cooperativa, un grup de persones que creiem en el que fem. Per això també disposem d'una aula per a formació i difusió dels temes que ens importen, l'Aula Ronda; també tenim un servei de documentació i publicacions que anem nodrint amb tot allò que volem compartir i hem anat obrint despatxos fora de Barcelona per anar descentralitzant la nostra acció i, finalment, estem en constant creixement fent xarxa amb entitats i col·lectius que, com nosaltres, defensen els valors basats en la justícia social i noves formes d'economia.