Col·lectiu Ronda

Objectius

Des del Col·lectiu Ronda ens esforcem per canviar les relacions entre les persones sobre la base del respecte, la dignitat i la cooperació en defensa del dret a una vida autònoma, digna i lliure. Com a organització i grup de professionals, compartim una sèrie d'objectius que creiem que són inexcusables i que determinen la nostra feina diària i la forma com entenem l'exercici del dret i l'assessorament a entitats d'economia social.

Els objectius que compartim tot el Col·lectiu, que abracen els serveis d'assessorament especialitzat que oferim i que guien la nostra activitat són:

 • Defensar el dret de tota persona a una vida autònoma, digna i lliure.
 • Defensar les persones davant de qualsevol persecució, discriminació, abús o marginació per raó de sexe, ètnia, origen, idioma, formació, opinió, creences.
 • Defensar els drets de les persones en la seva esfera patrimonial i personal, en les seves relacions privades i amb l'Administració Pública.
 • Defensar les persones treballadores, funcionàries, autoocupades, pensionistes, desocupades, immigrants i sectors socials més desprotegits, així com el sindicalisme alternatiu i transformador, fomentant la construcció de consciències col·lectives sobre la base de la solidaritat.
 • Defensar una concepció del Dret del Treball amb garanties necessàries en la construcció d'un Estat social, així com donar visibilitat al conflicte inherent en el món del treball dins la societat capitalista com a mecanisme de presa de consciència necessari per a la construcció d'alternatives socioeconòmiques.
 • Afavorir la creació i consolidació de societats cooperatives i altres entitats de l’economia social, com ara associacions i fundacions, oferint un suport actiu i un servei d'assessorament de qualitat que els ajudi a desenvolupar les seves potencialitats.
 • Fomentar la intercooperació com a eina de creixement que permeti portar a terme projectes col·lectius innovadors.

El nostre objectiu és treballar per canviar les relacions entre les persones sobre la base del respecte, la dignitat i la cooperació en defensa del dret a una vida autònoma, digna i lliure

 • Defensar els drets de les persones consumidores, tant en l'àmbit particular com en el col·lectiu.
 • Promoure l'aplicació de mesures preventives enfront els riscos laborals a les empreses en general, i amb especial atenció a les empreses d'economia social.
 • Defensar el dret a la salut i a la protecció social, així com un model de vida sostenible amb el medi ambient, sense agents químics, amb un consum proper i responsable, amb energies renovables i de protecció integral de la salut ambiental. 
 • Defensar una sanitat pública de qualitat i la col·laboració amb totes aquelles associacions de malalts que reclamen el reconeixement integral de les seves malalties, les seves limitacions o una millor atenció sanitària.
 • Defensar el dret a unes pensions públiques dignes i de qualitat, per les persones treballadores i funcionàries, col·laborant amb les associacions que tenen el mateix objectiu.
 • Promoure el respecte per la natura i el medi ambient, defensant un urbanisme sostenible.
 • Defensar el dret a la lliure informació i comunicació. Promoure l'accés a la formació i a l'educació.
 • Defensar el dret a l'autodeterminació dels pobles i a la promoció de la seva identitat nacional i cultural i, en particular, potenciar l'ús i la vitalitat del català en tots els seus àmbits.
 • Cercar formes de convivència i d'organització que dinamitzin la creativitat i promoguin la solidaritat.
 • Donar suport a aquelles iniciatives democràtiques populars que tendeixin a apropar els centres de decisió a la ciutadania i, en aquest sentit, promoure totes aquelles fórmules que impliquin l'exercici d'una democràcia directa, assembleària i participativa.