Col·lectiu Ronda

Ideari

Al Col·lectiu Ronda ens mou la defensa pels drets individuals i col·lectius de la ciutadania i el foment de models econòmics més justos i solidaris. El nostre ideari, la nostra filosofia de treball, respon a aquests objectius i se sintetitza en la justícia social, l'equitat de gènere, la democràcia directa i l'autogestió, la intercooperació, la independència. El rigor i il·lusió dels professional especialitzats que en formem part és també un dels valors del Col·lectiu.

El Col·lectiu Ronda som un conjunt de professionals que treballem de manera especialitzada amb rigor, qualitat i sensibilitat social. Volem innovar en el món del dret, cercant sempre noves i millors solucions als problemes que ens confien els nostres clients, de manera honesta i esforçada, per obtenir en comú unes condicions de treball dignes en un àmbit cooperatiu.

El nostre ideari se sintetitza en els següents valors:

Justícia Social

El Col·lectiu Ronda és contrari a l'explotació econòmica, política i social. Per això donem suport i participem en iniciatives que presten especial atenció a la problemàtica de la desigualtat i de l'exclusió a la nostra societat, tot entenent que els dos fenòmens són fruit d'un sistema basat en l'enriquiment i l'explotació d'uns pocs sobre la resta. La justícia social és el valor global que tenyeix tot el col·lectiu.

Equitat de gènere

L'equitat de gènere no només constitueix un dret que defensem en qualsevol procediment legal o que promoguem mitjançant activitats de divulgació. Pel Col·lectiu, l'equitat de gènere és un valor inherent a les relacions, tant professionals com personals, existents entre totes les persones que en formem part, en detriment de qualsevol tipus de relació jeràrquica vinculada a la diferència per raó de sexe.

Democràcia directa i autogestió

Apliquem internament els principis democràtics autogestionaris i de participació directa. Apostem pel cooperativisme i l'economia social, per promoure una altra manera de fer, en la que el centre de l'economia siguin les persones. Defensem l'autogestió i l'organització assembleària com una alternativa socialment més responsable, solidària i justa al model econòmic actual.

La sensibilitat per tot allò que té a veure amb la justícia social és el que ens mou, el nostre ideari, la nostra filosofia de treball.

Intercooperació

Cooperem amb tot tipus d'entitats, organitzacions i persones que honestament treballin per aconseguir una societat cada vegada més lliure i justa. En aquest sentit, participem amb els múltiples moviments que de manera unitària pretenen un canvi global i a fons de la nostra societat sobre la base del respecte, la dignitat i la cooperació, i donem suport a les iniciatives que tinguin com a objectiu promoure la participació directa i activa de la ciutadania en el procés de presa de decisions i l'exercici de la democràcia.

Independència

Som un col·lectiu independent de qualsevol formació política, sindical o grup econòmic.