Col·lectiu Ronda

Història

Fa 50 anys que des del Col·lectiu Ronda ens dediquem a l'assessorament jurídic, laboral, econòmic i social, defensant els drets individuals i col·lectius de la ciutadania i fomentant el desenvolupament de models econòmics més justos i solidaris que els que deriven de l'actual ordenament socioeconòmic. La nostra història va començar amb la idea que l'arribada de la democràcia suposaria també una millora per a la seguretat de treballadors i treballadores. Al no ser així, al Col·lectiu vam continuar treballant, ampliant els serveis.

En els seus inicis, l'any 1972, el Col·lectiu Ronda es dedicava fonamentalment a l’assessorament laboral i antirepressiu durant la dictadura i mica en mica, els serveis van anar ampliant-se, essent un punt de referència per a les classes populars, un despatx amb un assessorament jurídic compromès, dedicat a atendre els drets de les persones i dels col·lectius en qualsevol dels aspectes de la vida social. Els serveis es van anar ampliant amb el dret penal, mediambiental, urbanisme, estrangeria, dret administratiu i fiscal.

A partir dels anys 80, és quan es comença a incorporar l’assessorament en el camp del cooperativisme, especialment a partir de les peticions que feien els treballadors que s’havien vist expulsats de les empreses com a conseqüència dels expedients de regulació d'ocupació. D'aquell assessorament a cooperatives incipient avui hi ha una àrea d'actuació dedicada al cooperativisme i altres entitats d’economia social (associacions, fundacions i grups d'iniciativa social).

De despatx laboralista a cooperativa amb un assessorament global

L'any 1980, el Col·lectiu Ronda pren la forma de cooperativa catalana de treball associat, que és la que respon més properament a la nostra realitat i manera de funcionar i organitzar-nos com a despatx. Aquest sistema facilita la forma autogestionada i assembleària del treball, en la qual hi creiem fermament, i a la vegada l'impulsem entre els col·lectius que assessorem.

Aquell inicial despatx format per unes poques persones aplega actualment entre socis i col·laboradors externs poc més de 100 professionals de totes les edats i perfils.

La dècada dels noranta va ser d'expansió. Progressivament, i a banda del despatx de Barcelona i Mataró que encara es mantenien amb el nucli inicial, s’han anat obrint altres seus a Mollet, Cerdanyola, Rubí, Tarragona, Granollers i Madrid. Actualment comptem amb set centres de treball, establint la seu central al carrer Trafalgar de Barcelona.

Al Col·lectiu Ronda hem anat evolucionant d'un despatx gairebé exclusivament laboralista als anys 70 a un despatx dedicat a l'assessorament laboral, jurídico-social, al dret bancari, a aspectes de seguretat social, als conflictes amb l'Administració i a l'economia social.

Des del Col·lectiu Ronda fomentem la democràcia directa, assembleària i participativa. I creiem en l’autogestió i la cooperació com a forma d’exterioritzar el treball i l’activitat social. Això ens dóna una visió global dels problemes que tenen les persones i la societat, sense establir divisions entre persones i societat, entre allò polític i allò sindical, entre personal i col·lectiu, entre local i general. Aquesta visió universal basada en el respecte, la dignitat i la cooperació ens ha permès evolucionar en tots els àmbits en els quals ara treballem.