Col·lectiu Ronda

Balanç social

Com a cooperativa compromesa amb un conjunt de valors ètics emparentats amb l'economia social i solidària i com a organització sòcia de la XES, Col·lectiu Ronda fa cada any el Balanç Social, l'eina que avalua de forma sistemàtica, objectiva i periòdica sis grans característiques de tota empresa o entitat que vulgui ser socialment responsable: la democràcia, la igualtat, el compromís ambiental, el compromís social, la qualitat laboral i la qualitat professional. 

Per a Col·lectiu Ronda, poder obtenir cada any el segell de Balanç Social, l'eina de rendició de comptes i mesura d'impacte social, ambiental i bon govern, és una manera de garantir el nostre compromís amb els valors de l'economia social i solidària i a la vegada un incentiu per continuar millorant els processos que ens fan internament i externament responsables de la qualitat i el bon fer professional, social i ambiental.

Enllaç al balanç social 2022.