Negociació col·lectiva i comitès d'empresa

Negociació col·lecitva i comitès d'empresa

La negociació d’un nou conveni col·lectiu és un procés de vital importància pels treballadors i treballadores atès que serà aquest conveni una de les primeres i principals referències a l’hora de determinar les seves condicions laborals i salarials. Especialment transcendent resulta aquest procés ara, després que la reforma laboral hagi atorgat una especial preeminència als convenis d’empresa en detriment dels convenis sectorials i territorials, tradicionalment negociats en exclusiva per les grans centrals sindicals amb poques o nul·les possibilitats de participació per al conjunt dels treballadors i treballadores.

Col·lectiu Ronda us pot assessorar en l’exigent procés de negociació del conveni per ajudar-vos a aconseguir les millors condicions possibles i obtenir un marc regulador òptim.

Contacta amb nosaltres


Vull rebre informació comercial sobre serveis de Col·lectiu Ronda per correu electrònic