Expedients de regulació i conflictes col·lectius

Expedients de regulació

Entre totes les formes de conflicte susceptibles d’aparèixer en el marc d’una relació laboral, aquelles que afecten la totalitat o una part significativa de la plantilla d’una empresa resulten, probablement, les més difícils de gestionar, donades les múltiples variables –econòmiques i organitzatives, però també socials- que hi intervenen.

Al Col·lectiu Ronda fa més de 40 anys que intervenim en conflictes col·lectius, sempre en defensa dels treballadors i les treballadores i des de la independència respecte qualsevol organització sindical, respectant en tot moment la voluntat de les persones afectades expressada en assemblees.

Disposem d’un nodrit grup d’experts laboralistes que compten amb el suport d’economistes, analistes externs i un expert equip administratiu per satisfer totes les exigències logístiques i tècniques que implica el complex procés de negociació i, si cal, d’impugnació judicial, en cas de conflicte col·lectiu.

En temps recents, Col·lectiu Ronda ha acompanyat la plantilla d’empreses com ara Almirall, Ausonia, Valeo, Catalunya Ràdio o Delphi, entre moltes altres, que han patit situacions de conflicte col·lectiu, intentant minimitzar la pèrdua d’ocupació i aconseguir que, si l’extinció del lloc de treball és inevitable, aquesta es faci en les millors condicions possibles.

Contacta amb nosaltres


Vull rebre informació comercial sobre serveis de Col·lectiu Ronda per correu electrònic