Concursos de creditors i insolvència d'empreses (Fogasa)

Concursos de creditors i insolvència d'empreses (Fogasa)

Moltes treballadores i treballadors que han perdut la feina com a conseqüència del cessament o la reducció dràstica d'activitat en la seva empresa es troben davant la situació de tenir nòmines impagades o no rebre la corresponent indemnització per la situació d'insolvència econòmica de la seva antiga ocupadora.

Al Col·lectiu Ronda us podem assessorar per tal de personar-vos com a treballadors en un hipotètic concurs de creditors amb l'objectiu de vetllar pels vostres legítims interessos o realitzar les pertinents gestions davant el Fons de Garantia Salarial (FOGASA), entitat amb finalitat asseguradora que ha d'intervenir en casos d'insolvència o concurs.

Contacta amb nosaltres


Vull rebre informació comercial sobre serveis de Col·lectiu Ronda per correu electrònic