Accidents de treball i malalties professionals

Accidents de treball i malalties professionals

Les anomenades «contingències professionals» gaudeixen d'un especial grau de protecció dins del sistema de Seguretat Social de l'Estat espanyol. El fet que una patologia, lesió o dany corporal tingui la consideració d'accident de treball o malaltia professional determina, per exemple, formules específiques i avantatjoses d'accedir a una invalidesa i recàrrecs en l'import de les prestacions que s'hagin pogut generar i que poden arribar a ser de fins a un 50% d'increment en cas que existeixi responsabilitat empresarial.
És evident, doncs, que per a un treballador o treballadora resulta de cabdal importància que es reconegui que la seva baixa laboral o invalidesa deriva de contingència professional per tal de veure plenament reconeguts els seus drets.
Col·lectiu Ronda disposa d'un grup de professionals experts en la matèria que compten amb el suport de pèrits tècnics i sanitaris per desenvolupar la totalitat de tràmits administratius i judicials que poden ser necessaris abans d'obtenir el reconeixement de l'origen laboral de la contingència que ens afecta.

Contacta amb nosaltres


Vull rebre informació comercial sobre serveis de Col·lectiu Ronda per correu electrònic