Sancions

Sancions

L'Administració pot, en l'exercici de la seva potestat sancionadora, incoar procediments administratius sancionadors contra empreses i particulars en cas de suposada transgressió de l'ordenament jurídic o vulneració tipificada d'una norma que formi part dels seus àmbits d'actuació i intervenció.

Col·lectiu Ronda disposa d'un equip d'experts en Dret Administratiu que us poden assessorar davant l'eventualitat de la incoació d'un procediment sancionador administratiu tot ajudant-vos en la defensa dels vostres interessos i drets si aquests s'han vist d'alguna forma vulnerats.

Contacta amb nosaltres


Vull rebre informació comercial sobre serveis de Col·lectiu Ronda per correu electrònic