Compra-venda i altres contractes

Compra-venda i altres contractes

Molt sovint, podem estar temptats d'utilitzar documents genèrics i senzills o dipositar tota la nostra confiança en els possibles intermediaris quan procedim a realitzar el tràmit de compra-venda d'habitatges i altres bens. És possible que tot vagi bé i no tinguem cap problema, però, estem segurs que aquests contractes i documents que fem servir compleixin tots els requisits de seguretat jurídica per a les parts, resolen convenientment els dubtes que pugui haver, preserven els nostres drets i tenen present les circumstàncies, potser inesperades, que ens podem trobar en el futur?

Col·lectiu Ronda us pot ajudar a minimitzar el risc i guanyar en tranquil·litat present i futura supervisant, redactant i assessorant-vos en tot allò que té a veure amb aquest tipus de transaccions.

Contacta amb nosaltres


Vull rebre informació comercial sobre serveis de Col·lectiu Ronda per correu electrònic