Separacions i divorcis

Separacions i divorcis

Els processos de ruptura d’una parella sentimental, els litigis familiars i la creixent complexitat de les relacions i formes d’organització de la unitat familiar ens obliguen a comptar amb el suport de professionals del Dret que ens ajudin a superar unes situacions extremadament delicades i de gran transcendència, tant en la seva dimensió personal i sentimental com en l’econòmica.

Els advocats i advocades del Col·lectiu Ronda fa 40 anys que treballem en l’àmbit del Dret de Família i Matrimonial, fent costat als nostres clients i cercant la solució que millor preservi els seus interessos i el de les seves famílies.

Al Col·lectiu Ronda ens comprometem a trobar la millor via de resolució al conflicte plantejat, esgotant fins on sigui possible la possibilitat del diàleg, la negociació i l’adopció de pactes de mutu acord o optant per la via judicial quan, de forma inevitable, esdevingui la millor opció per protegir els seus drets i interessos.

Contacta amb nosaltres


Vull rebre informació comercial sobre serveis de Col·lectiu Ronda per correu electrònic