Estrangeria

fotografia: m-bot [CC] flickr.com

Estrangeria

Assessorem les persones estrangeres en els tràmits administratius i judicials relacionats amb la regularització de la situació administrativa, l'obtenció de la nacionalitat, processos de reagrupament familiar o renovació d'autoritzacions i permisos de residència o treball. Tanmateix, també actuem en la defensa front a expedients sancionadors.

Especialitats