Reclamacions per danys i perjudicis

Reclamacions per danys i perjudicis

L'incompliment d'un contracte, un accident de circulació, una caiguda a la via pública o una negligència professional són només algunes de les situacions que poden originar el dret a plantejar una reclamació per danys i perjudicis contra la persona, empresa, entitat o companyia asseguradora que, en última instància, sigui responsable del dany físic, personal o patrimonial, segons sigui el cas, que hem sofert.

Al Col·lectiu Ronda som experts en Dret de Danys i en aconseguir justes compensacions davant de situacions com les descrites anteriorment i moltes altres que originen el dret a reclamar indemnitzacions per responsabilitat contractual o extracontractual.

Contacta amb nosaltres


Vull rebre informació comercial sobre serveis de Col·lectiu Ronda per correu electrònic