Reclamacions bancàries i de productes financers

Reclamacions bancàries i de productes financers

El Dret bancari i la normativa autonòmica, estatal i comunitària de protecció del consumidor ofereix empara als clients d’entitats financeres contra les anomenades males pràctiques bancàries. Unes pràctiques que, malauradament, cada dia són més visibles i afecten un major nombre de persones, causant greus perjudicis i atemptant contra els nostres interessos
 
Dins d’aquest catàleg de males pràctiques bancàries trobem, per citar només alguns exemples, la inclusió de clàusules abusives en préstecs hipotecaris i la comercialització irregular de productes financers tòxics com ara swaps o contractes de permuta financera del tipus d’interès, bons convertibles, deute subordinat, participacions preferents o hipoteques multidivisa.
 
El Col·lectiu Ronda treballa fermament en defensa dels drets i els interessos de les persones afectades per la comercialització d’aquests productes i els casos d’abús de la seva posició de força en la negociació per part de les entitats financeres. Una lluita que ens ha portat a aconseguir sentències pioneres en el reconeixement de la manca de la deguda diligència que és exigible a bancs i caixes a l’hora de vetllar pels interessos dels seus clients.

Contacta amb nosaltres


Vull rebre informació comercial sobre serveis de Col·lectiu Ronda per correu electrònic