Reclamacions asseguradores

Reclamacions asseguradores

La relació entre clients i companyies d'assegurances és, molt sovint, qualsevol cosa menys plàcida. De fet, és una inesgotable font de conflicte on s'enfronten la voluntat dels clients de veure's convenientment protegit i compensat i el desig de les companyies d'estalviar-se el màxim de diners.

És important recordar, però, que les lleis ens protegeixen en tant consumidors dels serveis de les companyies d'assegurances, que tenen l'obligació d'oferir-nos informació precisa i acurada sobre les característiques del producte que estem contractant. A banda, és evident que la legislació també ens empara pel que fa a la lògica pretensió de que l'assegurança contractada cobreixi en uns termes raonables les situacions i circumstàncies davant les quals ens volem protegir.

Contacta amb nosaltres


Vull rebre informació comercial sobre serveis de Col·lectiu Ronda per correu electrònic