Preferents i deute subordinat

Preferents i deute subordinat

Centenars de milers de persones a tot l’Estat es van veure greument perjudicades per la comercialització irregular i poc transparent de dos productes amb elevat risc de pèrdues en el valor de la inversió com són les participacions preferents i el deute subordinat. Com hem vist en relació a altres productes financers complexos i de risc, preferents i deute subordinat van acabar en mans de persones amb un perfil inversor absolutament inadequat que, en la majoria de casos, creien que contractaven productes d’estalvi mancats de risc i amb el capital plenament garantit, sense sospitar que la tinença de preferents i deute subordinat els exposava a la pèrdua dels seus estalvis.

Col·lectiu Ronda ha estat una de les assessories jurídiques que més persones afectades per aquests productes ha representat als tribunals, obtenint més d’un 90% de sentències favorables i aconseguint recuperar milions d’euros que han retornat a les mans que corresponien: les de les persones que van ser objecte d’engany per part de les entitats financeres

Contacta amb nosaltres


Vull rebre informació comercial sobre serveis de Col·lectiu Ronda per correu electrònic