IRPH Hipotecari

IRPH Hipotecari

Més de mig milió d'hipoteques a tot l'Estat es van subscriure prenent com a referència pel càlcul d'interessos els índex IRPH-Bancs i IRPH-Caixes que les entitats financeres van promocionar entre els seus clients assegurant que es tractava d'uns índex més estables i menys subjectes a fluctuacions que no pas l'habitual Euribor. Malauradament, no es va informar que tot i ser més estables, també eren uns índex situats tradicionalment per sobre de l'Euribor i que, per tant, suposaven un previsible encariment de la hipoteca sense cap contraprestació.

Finalment, les autoritats europees van imposar a l'Estat espanyol la substitució deIRPH-Bancs i IRPH-Caixes en considerar que el mètode càlcul emprat a l'hora de fixar aquests índex era susceptible de manipulació per part de les pròpies entitats i, per tant, havia de ser considerat nul. Com a conseqüència, de forma unilateral i sense possibilitat de negociació, es va imposar com a substitut dels antics IRPH-Bancs i IRPH-Caixes l'únic dels IRPH que es va mantenir en vigor, l'IRPH-Entitats.

Com ja ha estat reconegut per diferents sentències judicials, considerem que les entitats no van actuar amb la deguda transparència a l'hora d'informar els seus clients sobre les veritables conseqüències de subscriure un préstec hipotecari referenciat a l'IRPH ni s'han respectat els drets dels hipotecats imposant sense negociació una novació del préstec per introduir-hi l'IRPH-Entitats com a substitut dels derogats IRPH-Bancs i IRPH-Caixes. Dues bones raons per exigir la nul·litat i la devolució dels interessos excessius abonats indegudament.

Contacta amb nosaltres


Vull rebre informació comercial sobre serveis de Col·lectiu Ronda per correu electrònic