Acusació popular

Acusació particular i popular

L'anomenat principi acusatori determina que, en el règim penal, ningú pot ser jutjat si no hi ha algú altre que acusi. L'acusació la pot exercir el Ministeri Fiscal però aquesta potestat no és exclusiva de la Fiscalia. Ja sigui en absència d'aquesta o en paral·lel a la seva actuació, també nosaltres podem exercir l'acusació. Ho farem en qualitat d'acusació particular si som els perjudicats directament per la comissió d'un delicte, exigint un càstig i, si s'escau, la corresponent reparació del dany sofert, o com a acusació popular si no hem estat víctimes directes del delicte però volem actuar en defensa de la legalitat.

Tant en un cas com en l'altre, l'equip de penalistes del Col·lectiu Ronda us pot oferir assessorament i exercir la representació lletrada de la vostra acusació amb l'exigència de justa indemnització pels danys i greuges de què hem estat víctimes.

Contacta amb nosaltres


Vull rebre informació comercial sobre serveis de Col·lectiu Ronda per correu electrònic