Advocat/da

Txé Gasch

Advocat del Col·lectiu Ronda des de 1990, inicialment al despatx Mataró. En sóc soci des del 1998. La meva àrea d'actuació és en l'àmbit laboral, tant pel que fa a reclamacions individuals, plurals com col·lectives dels drets de les treballadores i treballadors, en matèries com acomiadament, modificació substancials de les condicions de treball, reclamació de sou, reconeixement de condicions salarials i/o condicions de prestació de la feina, defensa envers sanció, tutela dels drets fonamentals de la part treballadora, defensa dels drets sindicals, negociació col·lectiva i altres.

Per la mateixa naturalesa del Col·lectiu Ronda i la meva implicació en afers cooperatius sóc especialista en defensa de cooperatives i cooperativistes, a banda d'haver participat els darrers anys en la defensa d'acomiadaments col·lectius d'empreses del sector farmacèutic i d'assegurances.

Advocat col·legiat a Mataró el 1991 i amb el núm. 21048 de l'ICAB des de l'any 1994.

Especialitats

Formació

Despatxos

Barcelona Trafalgar, 50-52, bxs. Tel. 93 268 21 99