Advocat/da

Núria Ballesteros

Advocada i sòcia del Col·lectiu Ronda. Tècnica en Prevenció de Riscos Laborals. Amb més de 20 anys dins el Col·lectiu Ronda, actualment desenvolupo la meva activitat professional en aspectes que tenen a veure amb la salut dins l'àmbit laboral, assessorant i actuant en diferents àmbits i jurisdiccions.

Jurisdicció laboral: en relació tant a prestacions públiques (incapacitats permanents, incapacitats temporals, jubilacions...) com privades (plans de pensions, millores de conveni...) o responsabilitat empresarial derivada d'accident de treball i malalties professionals (danys i perjudicis, recàrrecs de prestacions, prevenció de riscos laborals...), entre d'altres.

Jurisdicció contenciós-administratiu: defensant els interessos i drets dels funcionaris en aquells àmbits d'actuació que afectin a la seva salut o tinguin un contingut prestacional (jubilacions extraordinàries per incapacitat, actes de servei, reclamació de danys i perjudicis per incompliment de la normativa de prevenció de riscos, mobbing, danys psicosocials, responsabilitat patrimonial...). Reclamacions de treballadors/es davant l'Administració pública en matèria de cotització, afiliació

Jurisdicció penal: delictes contra la seguretat i salut dels treballadors, quan l'accident laboral o la malaltia professional comporti depurar responsabilitat en via penal.

Col·laboro amb diferents associacions de malalts per l'assessorament i defensa dels interessos dels seus associats, com per exemple, l'Asociación de Enfermedades Raras, l'Asociación Española de la Enfermedad de Behçet, l'Asociación Ciudadana de Afectados de Cistitis Intersticial (CI) / Síndrome de Dolor Vesical (SDV), entre d'altres.

Al llarg de la meva carrera professional també he realitzat tasques de direcció del Col·lectiu Ronda, he estat vicepresidenta de la Federació de Cooperatives de Catalunya, membre del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya i del Consell Assessor del Cooperativisme.

Especialitats

Formació

Casos

Veure tot

Despatxos

Barcelona Trafalgar, 50-52, bxs. Tel. 93 268 21 99
Madrid Princesa, 7, 1º 2ª Tel. 91 429 31 70

Publicacions

Veure tot