Advocat/da

Mireia Garcia

Advocada i sòcia del Col·lectiu Ronda. Especialista en Seguretat Social, especialment pel que fa a accidents de treball, malalties professionals, reclamacions de danys i perjudicis, defensa jurídica de pensions contributives i no contributives (invalideses i jubilacions), atur, subsidis i actuacions davant Inspecció de Treball per manca de mesures de seguretat en el treball, entre d'altres.

Fins l'any 2014 també he estat treballant en l'àmbit del Dret laboral. Experiència en l'àmbit de l'assessorament a treballadors/es afectats/des per processos de reestructuració i extinció de llocs de treball individuals i col·lectius, modificacions de condicions de treball, cessions il·legals, treballadors autònoms depenents, i un ampli ventall d'aspectes relacionats amb la protecció judicial dels drets dels treballadors i treballadores.

Des de l'any 2001 estic adscrita al despatx de Mataró.

Advocada vinculada a la defensa dels treballadors i treballadores de Mataró i Maresme en general des de l'any 2001. 25 anys de militància relacionada amb l'independentisme des d'una perspectiva d'esquerres i social, i vinculada als moviments socials de barri. També participa en l'agermanament del Col·lectiu Ronda amb el Bufet Popular Boris Vega de Masaya (Nicaragua) per la defensa dels drets humans i socials de la ciutat.

Especialitats

Formació

Casos

Veure tot

Despatxos

Mataró Palmerola, 12, 2n Tel. 93 798 28 04 / Fax 93 757 21 66

Publicacions

Veure tot