Advocat/da

Josep Pérez

Advocat del Col·lectiu Ronda des de 1989, del qual en sóc soci des del 1999. La meva àrea d'actuació actualment és l'àmbit laboral, pel que fa a les reclamacions individual, plurals o col·lectives dels drets de les treballadores i treballadors, en matèries com acomiadament, modificació substancials de les condicions de treball, reclamació de sou, reconeixement de condicions salarials i/o condicions de prestació de la feina, defensa envers sanció, tutela dels drets fonamentals de la part treballadora, defensa dels drets sindicals, negociació col·lectiva, i altres.

Durant els primers 15 anys d'exercici d'advocat també vaig compatibilitzar les tasques de l'àmbit laboral amb tasques de Seguretat Social. Els últims anys he adquirit experiència en la gestió de conflictes de caràcter col·lectiu i assessorament sindical, als sectors de Serveis i Indústria. Compagino la meva tasca entre el despatx de Barcelona i el despatx de Mollet del Vallès.

He estat l'advocat de referència de la part treballadora en alguns conflictes de grans empreses com Almirall, Petrus, Derbi, Mercedes Benz o Arbora & Ausonia. He participat en conferències i debats en l'àmbit de la defensa dels drets de la part treballadora i sindical.

Sóc membre actiu dels Castellers de Sabadell des fa 19 anys i cofundador i membre de la de l'AAVV del barri de Font Rubí.

Especialitats

Formació

Despatxos

Barcelona Trafalgar, 50-52, bxs. Tel. 93 268 21 99
Mollet del Vallès Rbla. Nova, 26, 1r Tel. 93 593 33 46 / Fax 93 570 33 44
Rubí Josep Serra, 15, 1r 4a Tel. 93 699 97 61 / Fax 93 699 81 63