Advocat/da

José Luís Condado

Advocat del Col·lectiu Ronda des del 1989 i soci des del 1995. L'àrea d'actuació és en l'àmbit laboral, tant pel que fa a les reclamacions individuals com plurals i/o col·lectives dels drets de les treballadores i treballadors, en matèries com acomiadament, modificació substancial de les condicions de treball, reclamació de sou, reconeixement de condicions salarials i/o condicions de prestació de la feina, defensa envers sanció, tutela dels drets fonamentals de la part treballadora, defensa dels drets sindicals, negociació col·lectiva, i altres.

Advocat núm. 17437 de l'ICAB des de l'any 1989.

Especialitats

Formació

Despatxos

Barcelona Trafalgar, 50-52, bxs. Tel. 93 268 21 99