Advocat/da

Elena Albouy

Sóc advocada al Col·lectiu Ronda des de setembre de 2021. La meva trajectòria s'ha encaminat a especialitzar-me en el dret bancari i de consum en defensa de les persones consumidores, on he pogut aprofundir en la nul·litat dels crèdits revolving, les clàusules abusives existents ens préstecs hipotecaris i altres contractes, així com en la comercialització defectuosa de productes financers.

També treballo en l'àmbit del dret patrimonial, especialment en qüestions arrendatàries, comunitats de veïns i veïnes i acompanyament en compravendes d'immobles i altres tipus de contractes. Respecte de tots els àmbits, també n'abordo la vessant processal per vehicular les accions que corresponguin judicialment.

Especialitats

Formació

Despatxos

Barcelona Trafalgar, 50-52, bxs. Tel. 93 268 21 99