Advocat/da

Cristina Puga

Després de 12 anys d'experiència professional per compte propi, l'any 2018 m'incorporo al Col.lectiu Ronda com advocada a les especialitats de Dret Civil, Dret de Família i Dret de Successions.

Alterno la tasca entre els despatxos de Cerdanyola i Barcelona.

Especialitats

Formació

Despatxos

Cerdanyola del Vallès Rbla. de Montserrat, 12, bxs. Tel. 93 594 20 86 / Fax 93 594 21 88