Advocat/da

Ana Tomé

Des de l'octubre de 1993 exerceixo com a advocada laboralista al Col·lectiu Ronda, especialitzada en la defensa dels interessos dels treballadors i treballadores en acomiadaments econòmics, individuals i col·lectius, i processos de modificacions substancials de les condicions de treball per causes objectives.

He realitzat cursos i assistit a diferents seminaris de formació continuada sobre el Dret Laboral.

Pertanyo a l'Associació de Dones Juristes de Catalunya, entitat que em va encarregar l'any 1999 l'elaboració d'un estudi jurídic sobre l'assetjament sexual en les relaciones de treball, dintre del Projecte transnacional "Afrontar". Sobre aquest tema he signat articles, realitzat xerrades en diferents àmbits i participat en debats sobre la matèria, així com impartit cursos per a la formació de Delegades i Assessores Sindicals en aquesta matèria.

He aprofundit especialment en temes de discriminació per raó de sexe. I he estat professora del ICAB en el postgrau de Pràctica Jurídica.

Especialitats

Formació

Despatxos

Barcelona Trafalgar, 50-52, bxs. Tel. 93 268 21 99