Notícies

S’ha de retornar el recàrrec percebut si és revocat posteriorment per sentència?

En aquest article intentaré contestar una pregunta que ja se’ns ha presentat al despatx en diverses ocasions. Ha de retornar el treballador el recàrrec per manca de mesures de seguretat que ha cobrat si posteriorment una sentència revoca aquest recàrrec? Us faré spoiler; la doctrina del Tribunal Suprem diu que no, malgrat l’INSS ho reclama pràcticament sempre.

llegir més...

Nova condemna a Honeywell del Prat per la invalidesa d’un treballador exposat a l'amiant

Breu anàlisi de la recent sentència del Jutjat Social 33 de Barcelona, de data 5 de juliol de 2021, nº Nº 211/2021, que ens han notificat al Col·lectiu Ronda, desestimant la demanda de l’empresa Honeywell (antigament Jurid Iberica) del Prat de Llobregat (Baix Llobregat) contra el recàrrec del 50% per manca de mesures de seguretat que li havien imposat per la invalidesa per malaltia professional que pateix un treballador a causa de l’exposició laboral a amiant sense mesures preventives.

llegir més...

El TSJC condemna novament Honeywell del Prat per la mort d’un treballador exposat a l'amiant

Breu anàlisi de la recent sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), de data 29 de juny de 2021, nº 3469/2021, que ens han notificat al Col·lectiu Ronda, i que ratifica la sentència del Jutjat Social 12 de Barcelona de 22 de desembre de 2020, condemnant a l’empresa Honeywell (antigament Jurid Iberica) del Prat de Llobregat (Baix Llobregat) a indemnitzar a la vídua d’un treballador mort a causa de l’exposició laboral a amiant sense mesures preventives.

llegir més...

Gran invalidesa treballant sense contracte

Petit anàlisi de la sentència que ens han notificat al Col·lectiu Ronda, nº 254/2021 del Jutjat Social 8 de Barcelona de 21 de juny de 2021, que condemna a l’INSS a abonar la pensió complerta de Gran Invalidesa professional d’un treballador que va patir un greu Accident de Treball quan treballava sense contracte ni permís de residència.

llegir més...

Una nova sentència declara la invalidesa absoluta per fatiga crònica severa

Breu anàlisi de la sentència que ens han notificat al Col·lectiu Ronda, nº 169/2021 del Jutjat Social 10 de Barcelona de 27 d’abril de 2021, que declara en situació d’Incapacitat Permanent i Absoluta una treballadora que pateix el Síndrome de Fatiga Crònica severa, a més de Fibromiàlgia, Síndrome de Sensibilitat Química Múltiples (SQM) i Síndrome d’Electrosensibilitat, entre d’altres.

llegir més...