Notícies

Incapacitat Absoluta d’un treballador de Roca de Gavà per exposició a l'amiant

Breu anàlisi de la recent sentència del Jutjat Social 33 de Barcelona d’1 de gener de 2022, nº 1/2022, que ens han notificat al Col·lectiu Ronda, declarant en situació d’Incapacitat Permanent i Absoluta derivada de Malaltia Professional a un treballador de l’empresa ROCA SA de Gavà (Baix Llobregat) que patia un greu mesotelioma pleural a causa de l’exposició laboral a amiant sense mesures preventives.

llegir més...

Jubilació anticipada per discapacitat del 45% malgrat la malaltia llistada sigui inferior a 45%

Petit anàlisi de la sentència que ens han notificat al Col·lectiu Ronda, nº 49/2021 del Jutjat Social 18 de Barcelona de 25 de novembre de 2021, que declara que una treballadora pot jubilar-se anticipadament per patir un grau de discapacitat total d’almenys el 45% per una de les malalties llistades a la llei, malgrat la concreta patologia individualment hagi estat considerada en un grau de discapacitat inferior a 45%.

llegir més...

Nova sentència: no és incompatible la prestació d’atur per ERTO per covid19 i estar d’alta d’autònom

Petit anàlisi de la recent sentència (entenc que innovadora) que ens han notificat al Col·lectiu Ronda, nº 425/2021 del Jutjat Social 32 de Barcelona de 17 de desembre de 2021, que condemna al Servei Públic d’Ocupació (SEPE) a abonar la prestació d’atur per ERTO per força major per covid al règim general d’un treballador al que se li havia denegat per estar alhora inclòs dins els Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA).

llegir més...

Reconeixement de la la invalidesa a un conductor d'autobús al que l’ICAM havia donat l’alta

Petit anàlisi de la sentència que ens han notificat al Col·lectiu Ronda, nº 261/2021 del Jutjat Social 17 de Barcelona de 20 d’octubre de 2021, que declara en situació d’Incapacitat Permanent i Total a un conductor d’autobusos de TMB al que l’ICAM havia denegat la invalidesa i havia donat l’alta mèdica.

llegir més...

S’ha de retornar el recàrrec percebut si és revocat posteriorment per sentència?

En aquest article intentaré contestar una pregunta que ja se’ns ha presentat al despatx en diverses ocasions. Ha de retornar el treballador el recàrrec per manca de mesures de seguretat que ha cobrat si posteriorment una sentència revoca aquest recàrrec? Us faré spoiler; la doctrina del Tribunal Suprem diu que no, malgrat l’INSS ho reclama pràcticament sempre.

llegir més...