«Victòria històrica» contra el fons Azora per incloure clàusules abusives als contractes de lloguer


La sentència, dictada arran de la demanda interposada per la Sílvia Torres, una veïna de Granollers assessorada pel Sindicat de Llogateres en col·laboració amb Col·lectiu Ronda, considera abusives i fraudulentes 9 de les 10 clàusules denunciades com a vulneradores de drets.

RESUM:

El Jutjat de Primera Instància número 31 de Barcelona ha dictat la primera sentència a l’Estat espanyol que declara la nul·litat per abusives de clàusules incorporades als contractes de lloguer de d’Azora, el tercer màxim tenidor d’habitatges en règim de lloguer a Espanya amb més de 13.000 immobles en propietat.

Entre les clàusules anul·lades per contravenir la normativa legal vigent i els drets dels arrendataris destaca la polèmica «bonificació de la renda» que permetia Azora aplicar una «pujada abismal» del preu del lloguer del 30% a partir del tercer any de contracte, «evitant l’aplicació de la normativa legal» que impedeix que durant la vigència del contracte s’apliquin revisions de la renda que superin l’IPC interanual. Sobre aquesta clàusula, la jutgessa valora que es tracta d’una «tàctica contractual» destinada a defugir la voluntat d’estabilitat en l’arrendament que emana de la normativa per «compel·lir ‘implícitament’ a abandonar l’habitatge».

........................................................................

«És una victòria històrica, rotunda i pionera». D’aquesta manera ha qualificat Carme Arcarazo, portaveu del Sindicat de Llogateres la primera sentència a l’Estat espanyol que declara la nul·litat per abusives de clàusules incorporades als contractes de lloguer del fons inversor Azora, el tercer màxim tenidor d’habitatges en règim de lloguer a Espanya. Així ho ha expressat aquest matí en roda de premsa celebrada a Barcelona on també hi han participat la llogatera demanant, Sílvia Torres i l’advocada de Col·lectiu Ronda responsable de la demanda presentada, Montse Serrano.

Arcarazo ha destacat que «s’ha acabat la barra lliure per als fons voltor» demostrant que hi ha pràctiques que són abusives, afegint que «aquest és tan sols l’inici d’una lluita que continuarem contra tots els abusos que pateixen les llogateres» i ha encoratjat a denunciar i tirar endavant més procediments judicials en aquesta direcció, però que també cal que hi hagi lleis que blindin aquestes pràctiques «i ara per ara, la llei està encara massa plena de forats». Per la seva banda, la demanant, Sílvia Torres ha compartit les dificultats que ha viscut en tot el procés i ha reconegut que estava contenta perquè no haurà de marxar de casa i sobretot perquè no pensava que s’arribaria fins al final d’un procés «on jo era una formiga davant d’un elefant».

Montse Serrano, l’advocada de Col·lectiu Ronda ha destacat que aquest judici posa de manifest que la confluència i la perseverança d’una arrendatària afectada, juntament amb la feina del Sindicat de Llogateres i l’instrument legal que es pot donar des d’un despatx com Col·lectiu Ronda dona els seus fruits. I ha destacat que «la normativa de consumidors, juntament amb les prerrogatives de la Llei d'Arrendaments Urbans són les que permeten declarar la nul·litat de certes clàusules quan limiten drets o suposen un desequilibri flagrant entre les dues parts». I ha afegit que «la sentència és un precedent esperançador per a milers de famílies en situacions semblants», ja que estem davant d’un contracte d’adhesió, és a dir, les clàusules declarades abusives estan presents també als contractes d’altres llogaters i llogateres d’Azora i això obre les portes a fer més accions de denúncia individuals o col·lectives en aquest sentit.

Primer pas en la lluita contra les clàusules abusives de fons immobiliaris i grans tenidors

La sentència, dictada pel Jutjat de Primera Instància número 31 de Barcelona, declara la nul·litat per abusives de 9 de les 10 clàusules denunciades a la demanda com a vulneradores de drets. Entre les clàusules anul·lades per contravenir la normativa legal vigent i els drets dels arrendataris destaca la polèmica «bonificació de la renda» que permetia Azora aplicar una «pujada abismal» del preu del lloguer del 30% a partir del tercer any de contracte, «evitant l’aplicació de la normativa legal» que impedeix que durant la vigència del contracte s’apliquin revisions de la renda que superin l’IPC interanual.

Juntament amb la clàusula de bonificació, la sentència imposa la nul·litat d’altres 8 clàusules contractuals, incloent-hi l’aplicació d’una penalització econòmica del 300% del preu diari del lloguer per la demora en el lliurament de les claus, la imposició de la possibilitat de que l’arrendador pugui realitzar visites periòdiques a l’immoble, la retenció de la totalitat de la fiança per l’existència de desperfectes mínims, la renúncia de drets en cas d’interrupció dels subministraments per causa aliena a l’arrendador, la negativa a reemborsar quantitats econòmiques abonades pels llogaters en cas de resolució del contracte per causes imputables a l’arrendador o la impossibilitat d’exigir la devolució de despeses derivades d’incompliments contractuals de la pròpia Azora.

De fet, de les 10 clàusules denunciades, la sentència només atorga validesa a l’autorització per part del llogater a ser incorporat en registres de morosos en cas d’incompliment de l’obligació d’abonar la renda corresponent.

La demanda que es troba en l’origen d’aquesta sentència pionera i de gran transcendència va ser interposada pel Sindicat de Llogateres en representació de Sílvia Torres, una veïna de Granollers a qui Azora pretenia imposar, entre altres, aquesta actualització de la renda del 30% passant des dels 690 euros que pagava mensualment en el moment de formalitzar-se el contracte al gener de 2020 a gairebé 1.100 euros.

Aquesta és la primera vegada que un jutjat de l’Estat espanyol condemna la inclusió de clàusules abusives i que generen desequilibris entre arrendadors i arrendataris als contractes de lloguer imposats pel fons immobiliari Azora, companyia matriu de les empreses Lazora, EncasaCibeles i Témpore Properties, que compten amb un total de 13.000 habitatges a tot Espanya.

RESUM:

El Jutjat de Primera Instància número 31 de Barcelona ha dictat la primera sentència a l’Estat espanyol que declara la nul·litat per abusives de clàusules incorporades als contractes de lloguer de d’Azora, el tercer màxim tenidor d’habitatges en règim de lloguer a Espanya amb més de 13.000 immobles en propietat.

Entre les clàusules anul·lades per contravenir la normativa legal vigent i els drets dels arrendataris destaca la polèmica «bonificació de la renda» que permetia Azora aplicar una «pujada abismal» del preu del lloguer del 30% a partir del tercer any de contracte, «evitant l’aplicació de la normativa legal» que impedeix que durant la vigència del contracte s’apliquin revisions de la renda que superin l’IPC interanual. Sobre aquesta clàusula, la jutgessa valora que es tracta d’una «tàctica contractual» destinada a defugir la voluntat d’estabilitat en l’arrendament que emana de la normativa per «compel·lir ‘implícitament’ a abandonar l’habitatge».

........................................................................

«És una victòria històrica, rotunda i pionera». D’aquesta manera ha qualificat Carme Arcarazo, portaveu del Sindicat de Llogateres la primera sentència a l’Estat espanyol que declara la nul·litat per abusives de clàusules incorporades als contractes de lloguer del fons inversor Azora, el tercer màxim tenidor d’habitatges en règim de lloguer a Espanya. Així ho ha expressat aquest matí en roda de premsa celebrada a Barcelona on també hi han participat la llogatera demanant, Sílvia Torres i l’advocada de Col·lectiu Ronda responsable de la demanda presentada, Montse Serrano.

Arcarazo ha destacat que «s’ha acabat la barra lliure per als fons voltor» demostrant que hi ha pràctiques que són abusives, afegint que «aquest és tan sols l’inici d’una lluita que continuarem contra tots els abusos que pateixen les llogateres» i ha encoratjat a denunciar i tirar endavant més procediments judicials en aquesta direcció, però que també cal que hi hagi lleis que blindin aquestes pràctiques «i ara per ara, la llei està encara massa plena de forats». Per la seva banda, la demanant, Sílvia Torres ha compartit les dificultats que ha viscut en tot el procés i ha reconegut que estava contenta perquè no haurà de marxar de casa i sobretot perquè no pensava que s’arribaria fins al final d’un procés «on jo era una formiga davant d’un elefant».

Montse Serrano, l’advocada de Col·lectiu Ronda ha destacat que aquest judici posa de manifest que la confluència i la perseverança d’una arrendatària afectada, juntament amb la feina del Sindicat de Llogateres i l’instrument legal que es pot donar des d’un despatx com Col·lectiu Ronda dona els seus fruits. I ha destacat que «la normativa de consumidors, juntament amb les prerrogatives de la Llei d'Arrendaments Urbans són les que permeten declarar la nul·litat de certes clàusules quan limiten drets o suposen un desequilibri flagrant entre les dues parts». I ha afegit que «la sentència és un precedent esperançador per a milers de famílies en situacions semblants», ja que estem davant d’un contracte d’adhesió, és a dir, les clàusules declarades abusives estan presents també als contractes d’altres llogaters i llogateres d’Azora i això obre les portes a fer més accions de denúncia individuals o col·lectives en aquest sentit.

Primer pas en la lluita contra les clàusules abusives de fons immobiliaris i grans tenidors

La sentència, dictada pel Jutjat de Primera Instància número 31 de Barcelona, declara la nul·litat per abusives de 9 de les 10 clàusules denunciades a la demanda com a vulneradores de drets. Entre les clàusules anul·lades per contravenir la normativa legal vigent i els drets dels arrendataris destaca la polèmica «bonificació de la renda» que permetia Azora aplicar una «pujada abismal» del preu del lloguer del 30% a partir del tercer any de contracte, «evitant l’aplicació de la normativa legal» que impedeix que durant la vigència del contracte s’apliquin revisions de la renda que superin l’IPC interanual.

Juntament amb la clàusula de bonificació, la sentència imposa la nul·litat d’altres 8 clàusules contractuals, incloent-hi l’aplicació d’una penalització econòmica del 300% del preu diari del lloguer per la demora en el lliurament de les claus, la imposició de la possibilitat de que l’arrendador pugui realitzar visites periòdiques a l’immoble, la retenció de la totalitat de la fiança per l’existència de desperfectes mínims, la renúncia de drets en cas d’interrupció dels subministraments per causa aliena a l’arrendador, la negativa a reemborsar quantitats econòmiques abonades pels llogaters en cas de resolució del contracte per causes imputables a l’arrendador o la impossibilitat d’exigir la devolució de despeses derivades d’incompliments contractuals de la pròpia Azora.

De fet, de les 10 clàusules denunciades, la sentència només atorga validesa a l’autorització per part del llogater a ser incorporat en registres de morosos en cas d’incompliment de l’obligació d’abonar la renda corresponent.

La demanda que es troba en l’origen d’aquesta sentència pionera i de gran transcendència va ser interposada pel Sindicat de Llogateres en representació de Sílvia Torres, una veïna de Granollers a qui Azora pretenia imposar, entre altres, aquesta actualització de la renda del 30% passant des dels 690 euros que pagava mensualment en el moment de formalitzar-se el contracte al gener de 2020 a gairebé 1.100 euros.

Aquesta és la primera vegada que un jutjat de l’Estat espanyol condemna la inclusió de clàusules abusives i que generen desequilibris entre arrendadors i arrendataris als contractes de lloguer imposats pel fons immobiliari Azora, companyia matriu de les empreses Lazora, EncasaCibeles i Témpore Properties, que compten amb un total de 13.000 habitatges a tot Espanya.