La plantilla de Wallbox ratifica l’acord


A través de la negociació, els representants de la plantilla han aconseguit que l’empresa reduís l’afectació inicialment prevista, passant d’una proposta inicial de 145 extincions als 92 acomiadaments finalment acordats.

.........................................

Wallbox, una de les empreses catalanes amb major projecció internacional del moment, ha assolit un acord amb la seva plantilla a Barcelona per extingir el lloc de treball de 92 persones, 53 menys de les inicialment proposades per la companyia, referent mundial en el sector de la fabricació de bateries i sistemes de càrrega elèctrics, principalment adreçats al sector de l’automoció. La plantilla, mitjançant una votació, ha ratificat l’acord que permetrà a les persones que vegin extingit el seu lloc de treball percebre una indemnització equivalent a la d’un acomiadament improcedent (33 dies per any treballat) incrementat addicionalment amb el pagament de 2000 euros. Wallbox inicialment plantejava una indemnització de tan sols 20 dies de salari per any treballat argumentant l’existència de causes econòmiques vàlides per a l’acomiadament col·lectiu com a conseqüència de l’encadenament de tres trimestres consecutius amb resultat econòmic negatiu.

Pla d’estalvi de 50 milions d’euros i grans perspectives

Albert Vallribera, advocat de Col·lectiu Ronda que ha participat en el procés negociador en representació d’una part significativa de la plantilla, ha reconegut tenir un sentiment «agredolç» respecte l’acord assolit. «És positiu haver aconseguit que l’empresa redueixi de forma important l’afectació prevista en termes de llocs de treball extingits i hagi accedit a a incrementar les quantitats indemnitzatòries, però resulta frustrant veure com una empresa que constantment anuncia noves fites i manté immillorables perspectives de futur pot fer ús de les facilitats atorgades per la reforma laboral de 2012 per impulsar un acomiadament col·lectiu. Unes facilitats que, recordem-ho, s’han mantingut intactes amb la darrera reforma laboral».

L’expedient d’acomiadament col·lectiu presentat a inicis de febrer per la multinacional catalana forma part del pla d’accions destinat a aconseguir un estalvi de 50 milions d’euros durant aquest any. Una iniciativa que arriba després que Wallbox visqués un 2022 complicat en termes de valoració en Borsa derivat de l’alentiment en el ritme de creixement i consolidació del mercat global de la mobilitat elèctrica. «L’empresa és una start-up, una companyia molt jove, i en el seu pla de negocis ja es contemplava que en aquest moment encara tindria pèrdues. El que veiem, però, és que mentre es negociaven aquests acomiadaments amb una postura dura per part de l’empresa pel que fa els imports indemnitzatoris, Wallbox no ha deixat d’anunciar novetats significatives respecte el seu posicionament en el mercat global i d’incrementar el volum de vendes. De fet, la pròpia empresa ha fet pública la previsió d’assolir la rendibilitat a finals de 2023, un any abans de les previsions realitzades en el moment de començar a cotitzar a la Borsa de Nova York».

A criteri de l’advocat de Col·lectiu Ronda, la situació viscuda a Wallbox, en què es negocien acomiadaments al mateix temps que s’informa als grans grups inversors d’un avançament en la previsió d’obtenir rendibilitats positives, evidencia «les perverses conseqüències de les facilitats atorgades per realitzar acomiadaments col·lectius, permetent que una situació d’encadenament de trimestres negatius justifiqui acomiadar a baix cost malgrat aquesta realitat econòmica fos plenament prevista dins el pla de desenvolupament empresarial inicial i, per tant, no respongui a una situació ni estructural ni conjunturalment de risc per a la viabilitat de l’empresa».

.........................................

Wallbox, una de les empreses catalanes amb major projecció internacional del moment, ha assolit un acord amb la seva plantilla a Barcelona per extingir el lloc de treball de 92 persones, 53 menys de les inicialment proposades per la companyia, referent mundial en el sector de la fabricació de bateries i sistemes de càrrega elèctrics, principalment adreçats al sector de l’automoció. La plantilla, mitjançant una votació, ha ratificat l’acord que permetrà a les persones que vegin extingit el seu lloc de treball percebre una indemnització equivalent a la d’un acomiadament improcedent (33 dies per any treballat) incrementat addicionalment amb el pagament de 2000 euros. Wallbox inicialment plantejava una indemnització de tan sols 20 dies de salari per any treballat argumentant l’existència de causes econòmiques vàlides per a l’acomiadament col·lectiu com a conseqüència de l’encadenament de tres trimestres consecutius amb resultat econòmic negatiu.

Pla d’estalvi de 50 milions d’euros i grans perspectives

Albert Vallribera, advocat de Col·lectiu Ronda que ha participat en el procés negociador en representació d’una part significativa de la plantilla, ha reconegut tenir un sentiment «agredolç» respecte l’acord assolit. «És positiu haver aconseguit que l’empresa redueixi de forma important l’afectació prevista en termes de llocs de treball extingits i hagi accedit a a incrementar les quantitats indemnitzatòries, però resulta frustrant veure com una empresa que constantment anuncia noves fites i manté immillorables perspectives de futur pot fer ús de les facilitats atorgades per la reforma laboral de 2012 per impulsar un acomiadament col·lectiu. Unes facilitats que, recordem-ho, s’han mantingut intactes amb la darrera reforma laboral».

L’expedient d’acomiadament col·lectiu presentat a inicis de febrer per la multinacional catalana forma part del pla d’accions destinat a aconseguir un estalvi de 50 milions d’euros durant aquest any. Una iniciativa que arriba després que Wallbox visqués un 2022 complicat en termes de valoració en Borsa derivat de l’alentiment en el ritme de creixement i consolidació del mercat global de la mobilitat elèctrica. «L’empresa és una start-up, una companyia molt jove, i en el seu pla de negocis ja es contemplava que en aquest moment encara tindria pèrdues. El que veiem, però, és que mentre es negociaven aquests acomiadaments amb una postura dura per part de l’empresa pel que fa els imports indemnitzatoris, Wallbox no ha deixat d’anunciar novetats significatives respecte el seu posicionament en el mercat global i d’incrementar el volum de vendes. De fet, la pròpia empresa ha fet pública la previsió d’assolir la rendibilitat a finals de 2023, un any abans de les previsions realitzades en el moment de començar a cotitzar a la Borsa de Nova York».

A criteri de l’advocat de Col·lectiu Ronda, la situació viscuda a Wallbox, en què es negocien acomiadaments al mateix temps que s’informa als grans grups inversors d’un avançament en la previsió d’obtenir rendibilitats positives, evidencia «les perverses conseqüències de les facilitats atorgades per realitzar acomiadaments col·lectius, permetent que una situació d’encadenament de trimestres negatius justifiqui acomiadar a baix cost malgrat aquesta realitat econòmica fos plenament prevista dins el pla de desenvolupament empresarial inicial i, per tant, no respongui a una situació ni estructural ni conjunturalment de risc per a la viabilitat de l’empresa».