Informació IMPORTANT sobre les demandes per l’IRPH


Les sentències del Tribunal Suprem donades a conèixer el passat dia 13 de novembre afecten greument les demandes relacionades amb l'IRPH ja interposades i les que poguessin presentar-se en el futur. Davant d'aquesta situació, considerem necessari analitzar amb sinceritat i honestedat les perspectives de futur pels perjudicats i perjudicades.

.................................

El proper dia 25 de novembre, a les 18h, el nostre company Òscar Serrano, advocat especialista en Dret bancari, oferirà una xerrada informativa online per explicar detingudament el contingut de les sentències del Tribunal Suprem sobre les hipoteques IRPH i, sobretot, com afecten aquestes resolucions a les demandes ja presentades o en tràmit de ser-ho

https://youtu.be/UTbtG5zHs-w

.................................

Com ja sabreu, el passat 13 de novembre, vam tenir coneixement del contingut de les sentències que el Tribunal Suprem espanyol va dictar el passat dia 21 d’octubre en relació a 4 recursos sobre hipoteques referenciades a l’índex IRPH que tenia sobre la taula. Unes resolucions absolutament transcendentals pel que fet que el Tribunal Suprem fixa quin és el criteri que han de seguir la resta de tribunals a l’hora d’enfrontar-se a aquest tipus de casos. A banda, l’expectació era màxima perquè aquesta era la primera vegada que el Tribunal Suprem es pronunciava sobre les hipoteques IRPH amb posterioritat a la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que confirmava que els tribunals nacionals eren competents i tenien l’obligació d’analitzar la possible abusivitat de l’índex IPRH, al contrari del que venia defensant el propi Tribunal Suprem.

Malauradament, les sentències del Tribunal Suprem han estat profundament decebedores per a totes les persones greument perjudicades per les hipoteques IRPH. Una vegada més, el Tribunal Suprem s’han posicionat al costat dels interessos de la banca i d’esquenes als drets dels consumidors i consumidores.

De forma molt resumida, la tesi defensada pel Tribunal Suprem en aquestes sentències afirma que les entitats van actuar amb manca de transparència a l’hora d’oferir hipoteques IRPH als seus clients, doncs no van proporcionar informació suficient que permetessin comparar-lo amb altres índex de referència com ara l’Euribor. Tot i així, malgrat la manca de transparència, el Tribunal Suprem considera que no hi hagut abusivitat i, per tant, no s’ha produït cap tipus de desequilibri perjudicial pels consumidors com a conseqüència d’haver contractat aquest tipus d’hipoteca. És a dir, manca de transparència sí, però no abusivitat i, per tant, cap raó per instar la nul·litat de l’índex tot i l’evident perjudici causat.

Evidentment, ens resulta impossible compartir aquest criteri que considerem incompatible amb la legislació espanyola i europea en matèria de protecció dels drets dels consumidors de productes financers. Una opinió expressada també per un dels magistrats del propi Tribunal Suprem, el Sr. Arroyo Fiestas, que s’ha desmarcat del criteri majoritari de la Sala i ha emès un vot particular on advoca per la nul·litat en cas de manca de transparència.

Què passa a partir d’ara?

A hores d’ara, cal admetre que les resolucions del Tribunal Suprem redueixen de forma dràstica les possibilitats d’obtenir sentències favorables als perjudicats per les hipoteques IRPH. No es pot descartar que en el futur, una nova sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea obligui al Tribunal Suprem a modificar novament el seu criteri i a admetre que la manca de transparència és causa de nul·litat de l’IPRH. En aquest sentit, almenys dos jutges ja han anunciat la seva intenció de tornar a elevar aquesta qüestió a la justícia comunitària per tal que es pronunciï sobre la matèria. Però aquesta és només una possibilitat i, per tant, seria irresponsable per la nostra banda fiar-ho tot a un futur pronunciament del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre el sentit del qual no ens podem aventurar i només podríem especular.

Per aquest motiu, volem ser absolutament sincers amb vosaltres sobre la situació actual de manera que, de moment, aturem el procés i no presentarem més demandes, incloent-hi les que actualment estan en procés de confecció. Amb l’ànim de no perjudicar a ningú, presentar aquestes demandes ara per ara no tindria sentit doncs, com abans explicàvem, els tribunals estan obligats a seguir el criteri fixat pel Tribunal Suprem i aquest és contrari als arguments dels afectats i afectades. No obstant, si es confirma la presentació d’una qüestió prejudicial davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, en funció de les perspectives que obri, ens replantejaríem la possibilitat d’interposar noves demandes que es resoldrien amb posterioritat a la sentència del tribunal europeu. Pel que fa a les demandes judicials que ja estan presentades o en tràmit, atès que en general la seva admissió trigarà i la tramitació és lenta, valorarem igualment la possibilitat de desistir o no en funció de les perspectives que obri la dita qüestió prejudicial.

En qualsevol cas, conscients que només parlem de perspectives incertes, les persones que ens han encarregat el seu afer i que tinguin dubtes sobre la continuïtat en el procés, ens poden traslladar les seves consultes a través del correu electrònic irph@cronda.coop

Reclamació extrajudicial. Interrupció de la prescripció

La decisió de no interposar noves demandes fins que no hi hagi un canvi doctrinal per part del Tribunal Suprem que les faci viables i augmenti les possibilitats d’èxit de les persones perjudicades per l’IRPH podria afectar el termini de prescripció per a les reclamacions relacionades, sobretot, amb les hipoteques que ja han estat cancel·lades o que ho siguin properament. Si aquest canvi doctrinal es demora excessivament en el temps, aquestes persones podrien veure com, arribat el moment de poder presentar-la, ja no hi fossin a temps de fer-ho si no han presentat abans la seva reclamació. Per tal d’evitar aquesta eventualitat, des del Col·lectiu Ronda posem a la vostra disposició un document de reclamació extrajudicial que podeu descarregar, emplenar i lliurar a la vostra entitat. No obstant, encara que la vostra hipoteca no estigui cancel·lada o no està previst que ho estigui properament, nosaltres aconsellem igualment presentar aquesta reclamació prèvia, perquè sens perjudici de possible reclamacions judicials futures, la reclamació prèvia possibilita la millora de les condicions actuals de la hipoteca. A més, presentant-lo, s’interromprà el període de prescripció i d’aquesta forma, si l’escenari judicial resulta més favorable en el futur, podrem interposar amb garanties la nostra demanda.

· Reclamació extrajudicial (format word)

· Reclamació extrajudicial (format pdf)

Aquest document l’heu de lliurar al servei d’atenció al client de la vostra entitat. El més recomanable és que ho feu a través d’un burofax però també podeu presentar-lo presencialment a la vostra oficina. En aquest cas, porteu dues còpies i assegureu-vos que us retornen la vostra degudament segellada.

Per últim, volem compartir amb vosaltres la nostra convicció que les sentències del Tribunal Suprem vulneren els vostres drets com a consumidors de productes financers i clients d’unes entitats bancàries que van incórrer en un evident abús de la confiança dipositada en elles per oferir unes hipoteques clarament perjudicials pels vostres interessos. Confiem, sincerament, que com ja ha succeït en el passat en més d’una ocasió, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea intervingui en aquest cas a petició dels tribunals espanyols i obligui el Tribunal Suprem a rectificar una doctrina que atempta contra els drets que la legislació comunitària reconeix als consumidors.

Mentrestant, però, volem actuar amb honestedat i sinceritat respecte les perspectives d’èxit de les vostres justes reclamacions. Podeu estar segurs que no deixarem de treballar un sol moment fins aconseguir que es faci justícia, ara sí, amb les hipoteques IRPH.

.................................

El proper dia 25 de novembre, a les 18h, el nostre company Òscar Serrano, advocat especialista en Dret bancari, oferirà una xerrada informativa online per explicar detingudament el contingut de les sentències del Tribunal Suprem sobre les hipoteques IRPH i, sobretot, com afecten aquestes resolucions a les demandes ja presentades o en tràmit de ser-ho

https://youtu.be/UTbtG5zHs-w

.................................

Com ja sabreu, el passat 13 de novembre, vam tenir coneixement del contingut de les sentències que el Tribunal Suprem espanyol va dictar el passat dia 21 d’octubre en relació a 4 recursos sobre hipoteques referenciades a l’índex IRPH que tenia sobre la taula. Unes resolucions absolutament transcendentals pel que fet que el Tribunal Suprem fixa quin és el criteri que han de seguir la resta de tribunals a l’hora d’enfrontar-se a aquest tipus de casos. A banda, l’expectació era màxima perquè aquesta era la primera vegada que el Tribunal Suprem es pronunciava sobre les hipoteques IRPH amb posterioritat a la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que confirmava que els tribunals nacionals eren competents i tenien l’obligació d’analitzar la possible abusivitat de l’índex IPRH, al contrari del que venia defensant el propi Tribunal Suprem.

Malauradament, les sentències del Tribunal Suprem han estat profundament decebedores per a totes les persones greument perjudicades per les hipoteques IRPH. Una vegada més, el Tribunal Suprem s’han posicionat al costat dels interessos de la banca i d’esquenes als drets dels consumidors i consumidores.

De forma molt resumida, la tesi defensada pel Tribunal Suprem en aquestes sentències afirma que les entitats van actuar amb manca de transparència a l’hora d’oferir hipoteques IRPH als seus clients, doncs no van proporcionar informació suficient que permetessin comparar-lo amb altres índex de referència com ara l’Euribor. Tot i així, malgrat la manca de transparència, el Tribunal Suprem considera que no hi hagut abusivitat i, per tant, no s’ha produït cap tipus de desequilibri perjudicial pels consumidors com a conseqüència d’haver contractat aquest tipus d’hipoteca. És a dir, manca de transparència sí, però no abusivitat i, per tant, cap raó per instar la nul·litat de l’índex tot i l’evident perjudici causat.

Evidentment, ens resulta impossible compartir aquest criteri que considerem incompatible amb la legislació espanyola i europea en matèria de protecció dels drets dels consumidors de productes financers. Una opinió expressada també per un dels magistrats del propi Tribunal Suprem, el Sr. Arroyo Fiestas, que s’ha desmarcat del criteri majoritari de la Sala i ha emès un vot particular on advoca per la nul·litat en cas de manca de transparència.

Què passa a partir d’ara?

A hores d’ara, cal admetre que les resolucions del Tribunal Suprem redueixen de forma dràstica les possibilitats d’obtenir sentències favorables als perjudicats per les hipoteques IRPH. No es pot descartar que en el futur, una nova sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea obligui al Tribunal Suprem a modificar novament el seu criteri i a admetre que la manca de transparència és causa de nul·litat de l’IPRH. En aquest sentit, almenys dos jutges ja han anunciat la seva intenció de tornar a elevar aquesta qüestió a la justícia comunitària per tal que es pronunciï sobre la matèria. Però aquesta és només una possibilitat i, per tant, seria irresponsable per la nostra banda fiar-ho tot a un futur pronunciament del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre el sentit del qual no ens podem aventurar i només podríem especular.

Per aquest motiu, volem ser absolutament sincers amb vosaltres sobre la situació actual de manera que, de moment, aturem el procés i no presentarem més demandes, incloent-hi les que actualment estan en procés de confecció. Amb l’ànim de no perjudicar a ningú, presentar aquestes demandes ara per ara no tindria sentit doncs, com abans explicàvem, els tribunals estan obligats a seguir el criteri fixat pel Tribunal Suprem i aquest és contrari als arguments dels afectats i afectades. No obstant, si es confirma la presentació d’una qüestió prejudicial davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, en funció de les perspectives que obri, ens replantejaríem la possibilitat d’interposar noves demandes que es resoldrien amb posterioritat a la sentència del tribunal europeu. Pel que fa a les demandes judicials que ja estan presentades o en tràmit, atès que en general la seva admissió trigarà i la tramitació és lenta, valorarem igualment la possibilitat de desistir o no en funció de les perspectives que obri la dita qüestió prejudicial.

En qualsevol cas, conscients que només parlem de perspectives incertes, les persones que ens han encarregat el seu afer i que tinguin dubtes sobre la continuïtat en el procés, ens poden traslladar les seves consultes a través del correu electrònic irph@cronda.coop

Reclamació extrajudicial. Interrupció de la prescripció

La decisió de no interposar noves demandes fins que no hi hagi un canvi doctrinal per part del Tribunal Suprem que les faci viables i augmenti les possibilitats d’èxit de les persones perjudicades per l’IRPH podria afectar el termini de prescripció per a les reclamacions relacionades, sobretot, amb les hipoteques que ja han estat cancel·lades o que ho siguin properament. Si aquest canvi doctrinal es demora excessivament en el temps, aquestes persones podrien veure com, arribat el moment de poder presentar-la, ja no hi fossin a temps de fer-ho si no han presentat abans la seva reclamació. Per tal d’evitar aquesta eventualitat, des del Col·lectiu Ronda posem a la vostra disposició un document de reclamació extrajudicial que podeu descarregar, emplenar i lliurar a la vostra entitat. No obstant, encara que la vostra hipoteca no estigui cancel·lada o no està previst que ho estigui properament, nosaltres aconsellem igualment presentar aquesta reclamació prèvia, perquè sens perjudici de possible reclamacions judicials futures, la reclamació prèvia possibilita la millora de les condicions actuals de la hipoteca. A més, presentant-lo, s’interromprà el període de prescripció i d’aquesta forma, si l’escenari judicial resulta més favorable en el futur, podrem interposar amb garanties la nostra demanda.

· Reclamació extrajudicial (format word)

· Reclamació extrajudicial (format pdf)

Aquest document l’heu de lliurar al servei d’atenció al client de la vostra entitat. El més recomanable és que ho feu a través d’un burofax però també podeu presentar-lo presencialment a la vostra oficina. En aquest cas, porteu dues còpies i assegureu-vos que us retornen la vostra degudament segellada.

Per últim, volem compartir amb vosaltres la nostra convicció que les sentències del Tribunal Suprem vulneren els vostres drets com a consumidors de productes financers i clients d’unes entitats bancàries que van incórrer en un evident abús de la confiança dipositada en elles per oferir unes hipoteques clarament perjudicials pels vostres interessos. Confiem, sincerament, que com ja ha succeït en el passat en més d’una ocasió, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea intervingui en aquest cas a petició dels tribunals espanyols i obligui el Tribunal Suprem a rectificar una doctrina que atempta contra els drets que la legislació comunitària reconeix als consumidors.

Mentrestant, però, volem actuar amb honestedat i sinceritat respecte les perspectives d’èxit de les vostres justes reclamacions. Podeu estar segurs que no deixarem de treballar un sol moment fins aconseguir que es faci justícia, ara sí, amb les hipoteques IRPH.