Cotronic: sancions anul·lades i indemnitzacions de fins a 10.000€


El Jutjat Social número 3 de Sabadell ha condemnat l'empresa Cotronic a indemnitzar amb 10.000 € i 6.251 € respectivament a dos dels seus instal·ladors als quals va imposar una sanció de 15 dies d'ocupació i sou per falta molt greu després de requerir a l'empresa mesures de prevenció adequades.

RESUM:

El Jutjat Social número 3 de Sabadell ha condemnat l'empresa Cotronic, subcontracta de Movistar- Telefónica propietat de Cobra (grup ACS), a indemnitzar amb 10.000 € i 6.251 € respectivament a dos dels seus instal·ladors als quals va imposar una sanció de 15 dies d'ocupació i sou per falta molt greu després de requerir a l'empresa mesures de prevenció adequades per a la realització d'una assistència que comportava risc per treball en alçada. Els empleats, un d'ells membre de comitè d'empresa i delegat de prevenció, van sol·licitar la utilització d'una plataforma elevadora, tal com indica el protocol d'actuació de Telefónica España SAU per a la realització de treballs en alçada on es limita l'ús d'escales de mà a aquells casos en què no sigui possible emprar "mitjans més segurs de protecció col·lectiva".

La sentència imposa la nul·litat de les sancions aplicades i l'obligació per part de Cotronic d'abonar una indemnització en concepte de danys i perjudicis després de constatar que "l'aplicació del règim disciplinari i la imposició de sanció per falta molt greu i greu per reclamar l'aplicació del protocol per a treballs en alçada té una relació directa amb la reclamació del comitè d'empresa, i dels propis instal·ladors, en matèria preventiva ".

Amb tres dies de diferència respecte a aquesta sentència, el mateix jutjat de Sabadell ha dictat una altra resolució també amb Cotronic com a protagonista en la qual desestima la demanda interposada per l'empresa contra els integrants del Comitè per considerar il·legal la vaga que desenvolupa la plantilla cada últim dia laborable de mes des del passat dia 31 de març de 2021.

.........................................................

Des de principis de 2020, l'empresa Cotronic, una de les principals subcontractes a nivell estatal de Telefónica-Movistar integrada al grup ACS presidit per Florentino Pérez, ha imposat sancions de 15 dies de suspensió de sou i feina a 80 integrants de la plantilla. En la majoria d'aquests casos, les sancions eren conseqüència de la negativa dels treballadors i treballadores a desenvolupar les seves funcions sense equips adequats de protecció de la salut per fer front a la situació d'alarma sanitària o en condicions d'elevat risc per a la integritat física, tal com va passar durant els dies d'inestabilitat meteorològica causats pel temporal Glòria, quan l'empresa pretenia que se seguissin desenvolupant treballs en alçada tot i la intensitat dels fortíssims vents. Una severa política sancionadora que es troba entre els motius esgrimits per la plantilla per convocar una vaga que des del passat dia 31 de març es desenvolupa amb ampli seguiment per part de la plantilla cada últim dia laborable de mes.

Dues d'aquestes sancions imposades per Cotronic han estat declarades nul·les pel Jutjat Social número 3 de Sabadell mitjançant sentència publicada el passat 20 de setembre de 2021. En aquest cas, el jutjat vallesà considera infundada la sanció imposada a dos dels seus operaris , un d'ells membre electe del comitè d'empresa i delegat de prevenció de la plantilla, i imposa l'obligació d'indemnitzar-amb 10.000 € i 6.251 € després d'estimar que "la sanció té com a objecte impedir l'efectivitat de les mesures preventives acordades per Inspecció de Treball i previstes en protocol d'actuació de client Telefónica per a realitzar treballs en alçada ".

Mesures de protecció per a la realització de treballs en alçada

A la carta de sanció, l'empresa atribueix als dos empleats un "afany, constant i deliberat de no realitzar les ordres de servei" com a conseqüència d'un incident ocorregut el 20 de febrer de 2020 quan la parella de tècnics va sol·licitar a l'empresa la aplicació del protocol d'actuació en matèria de prevenció de riscos per a la realització de treballs en alçada després de comprovar que la intervenció que havien de realitzar a les instal·lacions d'un client requeria manipular components ubicats en un pal telefònic de considerable alçada. Després de revisar les instal·lacions en què havien d'intervenir, els tècnics van requerir al seu responsable a Cotronic "la utilització d'un mitjà més segur per a treballs en alçada; ja que un cop analitzada la instal·lació i veient el risc i perillositat de la mateixa l'ús d'escala de mà en aquest cas només es permet si no existís la possibilitat d'utilitzar mitjans més segurs". Petició que va ser desatesa per l'empresa, que va optar per traslladar a un altre tècnic per fer-se càrrec de l'operació.

La petició dels treballadors d'utilització de "mitjans més segurs" refereix a un conflicte que enfronta la plantilla amb la direcció de Cotronic des de fa anys i que va portar en el seu moment a Inspecció de Treball (ITSS) a intervenir l’any 2018 a instàncies del delegat de prevenció requerint a l'empresa en relació a l'aplicació del procediment operatiu del client Telefónica España SAU per a la realització de treballs en alçada. Un procediment que especifica que l'ús d'escales manuals extensibles per a la realització de treballs en alçada ha de quedar limitat a aquells supòsits en què resulti impossible la utilització d'altres mitjans que impliquin menor risc per a la integritat física, com és el cas de plataformes elevadores . Inspecció de Treball va repetir uns mesos després el seu requeriment i va tornar a fer-ho un any després d'emetre el seu primer informe, en tots els casos instant a Cotronic a implantar un procés d'actuació per a la realització de treballs en alçada que descartés l'ús generalitzat d'escales extensibles . Posteriorment, al novembre de 2020, la mateixa Inspecció va emetre una acta de sanció i va multar per valor de més de 8000 euros a l'empresa "per incompliment en matèria de prevenció de riscos per no avaluar l'empresa la situació de risc real existent en els treballs d'instal·lació i manteniment de línies per a Telefónica Espanya en relació a la decisió sobre els equips de treball a utilitzar existint risc de caiguda a diferent nivell ".

"Represàlia per l'actuació del comitè d'empresa"

A criteri de la magistrada, la sanció imposada per la direcció de Cotronic als seus instal·ladors "obeeix a una represàlia per l'actuació de comitè d'empresa davant Inspecció de Treball" i hi ha una relació directa entre l'activitat dels representants de la plantilla i "la aplicació de el règim disciplinari i la imposició de sanció per falta molt greu i greu per reclamar l'aplicació del protocol en treballs en alçada". En aquest sentit, la sentència recorda que "correspon a l'empresa elaborar un protocol d'actuació en matèria d'ús de mitjans preventius per a treballs en alçada a l'efecte de donar seguretat jurídica tant als treballadors que actuen com a recurs preventiu com als delegats de prevenció i als tècnics instal·ladors, i no és admissible fer recaure sobre els treballadors la responsabilitat d'acordar la realització dels treballs incomplint els protocols d'actuació previstos tant en la norma del client com en els informes emesos per ITSS". És per això que la sentència invoca la garantia d'indemnitat que, segons doctrina constitucional, "es tradueix en la impossibilitat d'adoptar mesures de represàlia derivades de les actuacions del treballador encaminades a obtenir la tutela dels seus drets", raó per la qual imposa a Cotronic l'obligació d'abonar els salaris que els treballadors van deixar de percebre com a conseqüència de la sanció i a indemnitzar-amb el pagament de 10.000 i 6.251 € en concepte de danys i perjudicis.

Desestimada també la demanda per vaga il·legal

Amb tan sols 4 dies de diferència, el 16 de setembre, el mateix jutjat de Sabadell va resoldre la demanda interposada per Cotronic contra els integrants del comitè de vaga en la qual els exigia el pagament de 90.000 € per la realització d'una vaga que consideren il·legal, a raó de 15.000 euros per cada dia d'aturada laboral realitzada per la plantilla. Per a Vidal Aragonés, advocat de Col·lectiu Ronda que ha representat als treballadors de Cotronic en ambdós processos, la concatenació d'aquestes dues sentències "evidència l'asfixiant dinàmica laboral que aquesta empresa pretén imposar als seus treballadors i treballadores, especialment des que va ser adquirida per Cobra, del grup ACS, mitjançant una política sancionadora injustificada en resposta a la lògica petició de mesures adequades de prevenció i presentant demandes mancats de tot fonament amb l'únic propòsit d'acoquinar a la plantilla i impedir-los exercir el seu legítim dret de vaga"

RESUM:

El Jutjat Social número 3 de Sabadell ha condemnat l'empresa Cotronic, subcontracta de Movistar- Telefónica propietat de Cobra (grup ACS), a indemnitzar amb 10.000 € i 6.251 € respectivament a dos dels seus instal·ladors als quals va imposar una sanció de 15 dies d'ocupació i sou per falta molt greu després de requerir a l'empresa mesures de prevenció adequades per a la realització d'una assistència que comportava risc per treball en alçada. Els empleats, un d'ells membre de comitè d'empresa i delegat de prevenció, van sol·licitar la utilització d'una plataforma elevadora, tal com indica el protocol d'actuació de Telefónica España SAU per a la realització de treballs en alçada on es limita l'ús d'escales de mà a aquells casos en què no sigui possible emprar "mitjans més segurs de protecció col·lectiva".

La sentència imposa la nul·litat de les sancions aplicades i l'obligació per part de Cotronic d'abonar una indemnització en concepte de danys i perjudicis després de constatar que "l'aplicació del règim disciplinari i la imposició de sanció per falta molt greu i greu per reclamar l'aplicació del protocol per a treballs en alçada té una relació directa amb la reclamació del comitè d'empresa, i dels propis instal·ladors, en matèria preventiva ".

Amb tres dies de diferència respecte a aquesta sentència, el mateix jutjat de Sabadell ha dictat una altra resolució també amb Cotronic com a protagonista en la qual desestima la demanda interposada per l'empresa contra els integrants del Comitè per considerar il·legal la vaga que desenvolupa la plantilla cada últim dia laborable de mes des del passat dia 31 de març de 2021.

.........................................................

Des de principis de 2020, l'empresa Cotronic, una de les principals subcontractes a nivell estatal de Telefónica-Movistar integrada al grup ACS presidit per Florentino Pérez, ha imposat sancions de 15 dies de suspensió de sou i feina a 80 integrants de la plantilla. En la majoria d'aquests casos, les sancions eren conseqüència de la negativa dels treballadors i treballadores a desenvolupar les seves funcions sense equips adequats de protecció de la salut per fer front a la situació d'alarma sanitària o en condicions d'elevat risc per a la integritat física, tal com va passar durant els dies d'inestabilitat meteorològica causats pel temporal Glòria, quan l'empresa pretenia que se seguissin desenvolupant treballs en alçada tot i la intensitat dels fortíssims vents. Una severa política sancionadora que es troba entre els motius esgrimits per la plantilla per convocar una vaga que des del passat dia 31 de març es desenvolupa amb ampli seguiment per part de la plantilla cada últim dia laborable de mes.

Dues d'aquestes sancions imposades per Cotronic han estat declarades nul·les pel Jutjat Social número 3 de Sabadell mitjançant sentència publicada el passat 20 de setembre de 2021. En aquest cas, el jutjat vallesà considera infundada la sanció imposada a dos dels seus operaris , un d'ells membre electe del comitè d'empresa i delegat de prevenció de la plantilla, i imposa l'obligació d'indemnitzar-amb 10.000 € i 6.251 € després d'estimar que "la sanció té com a objecte impedir l'efectivitat de les mesures preventives acordades per Inspecció de Treball i previstes en protocol d'actuació de client Telefónica per a realitzar treballs en alçada ".

Mesures de protecció per a la realització de treballs en alçada

A la carta de sanció, l'empresa atribueix als dos empleats un "afany, constant i deliberat de no realitzar les ordres de servei" com a conseqüència d'un incident ocorregut el 20 de febrer de 2020 quan la parella de tècnics va sol·licitar a l'empresa la aplicació del protocol d'actuació en matèria de prevenció de riscos per a la realització de treballs en alçada després de comprovar que la intervenció que havien de realitzar a les instal·lacions d'un client requeria manipular components ubicats en un pal telefònic de considerable alçada. Després de revisar les instal·lacions en què havien d'intervenir, els tècnics van requerir al seu responsable a Cotronic "la utilització d'un mitjà més segur per a treballs en alçada; ja que un cop analitzada la instal·lació i veient el risc i perillositat de la mateixa l'ús d'escala de mà en aquest cas només es permet si no existís la possibilitat d'utilitzar mitjans més segurs". Petició que va ser desatesa per l'empresa, que va optar per traslladar a un altre tècnic per fer-se càrrec de l'operació.

La petició dels treballadors d'utilització de "mitjans més segurs" refereix a un conflicte que enfronta la plantilla amb la direcció de Cotronic des de fa anys i que va portar en el seu moment a Inspecció de Treball (ITSS) a intervenir l’any 2018 a instàncies del delegat de prevenció requerint a l'empresa en relació a l'aplicació del procediment operatiu del client Telefónica España SAU per a la realització de treballs en alçada. Un procediment que especifica que l'ús d'escales manuals extensibles per a la realització de treballs en alçada ha de quedar limitat a aquells supòsits en què resulti impossible la utilització d'altres mitjans que impliquin menor risc per a la integritat física, com és el cas de plataformes elevadores . Inspecció de Treball va repetir uns mesos després el seu requeriment i va tornar a fer-ho un any després d'emetre el seu primer informe, en tots els casos instant a Cotronic a implantar un procés d'actuació per a la realització de treballs en alçada que descartés l'ús generalitzat d'escales extensibles . Posteriorment, al novembre de 2020, la mateixa Inspecció va emetre una acta de sanció i va multar per valor de més de 8000 euros a l'empresa "per incompliment en matèria de prevenció de riscos per no avaluar l'empresa la situació de risc real existent en els treballs d'instal·lació i manteniment de línies per a Telefónica Espanya en relació a la decisió sobre els equips de treball a utilitzar existint risc de caiguda a diferent nivell ".

"Represàlia per l'actuació del comitè d'empresa"

A criteri de la magistrada, la sanció imposada per la direcció de Cotronic als seus instal·ladors "obeeix a una represàlia per l'actuació de comitè d'empresa davant Inspecció de Treball" i hi ha una relació directa entre l'activitat dels representants de la plantilla i "la aplicació de el règim disciplinari i la imposició de sanció per falta molt greu i greu per reclamar l'aplicació del protocol en treballs en alçada". En aquest sentit, la sentència recorda que "correspon a l'empresa elaborar un protocol d'actuació en matèria d'ús de mitjans preventius per a treballs en alçada a l'efecte de donar seguretat jurídica tant als treballadors que actuen com a recurs preventiu com als delegats de prevenció i als tècnics instal·ladors, i no és admissible fer recaure sobre els treballadors la responsabilitat d'acordar la realització dels treballs incomplint els protocols d'actuació previstos tant en la norma del client com en els informes emesos per ITSS". És per això que la sentència invoca la garantia d'indemnitat que, segons doctrina constitucional, "es tradueix en la impossibilitat d'adoptar mesures de represàlia derivades de les actuacions del treballador encaminades a obtenir la tutela dels seus drets", raó per la qual imposa a Cotronic l'obligació d'abonar els salaris que els treballadors van deixar de percebre com a conseqüència de la sanció i a indemnitzar-amb el pagament de 10.000 i 6.251 € en concepte de danys i perjudicis.

Desestimada també la demanda per vaga il·legal

Amb tan sols 4 dies de diferència, el 16 de setembre, el mateix jutjat de Sabadell va resoldre la demanda interposada per Cotronic contra els integrants del comitè de vaga en la qual els exigia el pagament de 90.000 € per la realització d'una vaga que consideren il·legal, a raó de 15.000 euros per cada dia d'aturada laboral realitzada per la plantilla. Per a Vidal Aragonés, advocat de Col·lectiu Ronda que ha representat als treballadors de Cotronic en ambdós processos, la concatenació d'aquestes dues sentències "evidència l'asfixiant dinàmica laboral que aquesta empresa pretén imposar als seus treballadors i treballadores, especialment des que va ser adquirida per Cobra, del grup ACS, mitjançant una política sancionadora injustificada en resposta a la lògica petició de mesures adequades de prevenció i presentant demandes mancats de tot fonament amb l'únic propòsit d'acoquinar a la plantilla i impedir-los exercir el seu legítim dret de vaga"