Càrtel dels cotxes: vídeo de la sessió informativa


Us oferim el vídeo de la xerrada informativa oferta el passat 16 de desembre per la Patricia Suárez, presidenta d'Asufin, i Oscar Serrano, advocat de Col·lectiu Ronda, sobre la problemàtica del càrtel de fabricants automobilístics, que va afectar la venda de més deu milions de vehicles entre els anys 2006 i 2013.

A la sessió, l'Oscar i la Patricia van explicar com procedir per reclamar en cas d'haver estat perjudicats per les pràctiques il·lícites de les marques implicades en el cas, quina documentació aportar i respecte a quins períodes concrets es poden exigir responsabilitats a les diferents marques.

Reclamar en concepte de danys i perjudicis

Les empreses van contravenir la llei actuant amb la intenció demostrada de protegir els seus propis interessos perjudicant els dels seus clients amb «l’intercanvi constant d’informació confidencial comercialment sensible». Per tant, les persones que es van veure afectades per aquestes pràctiques il·lícites durant els anys que es van desenvolupar tenen dret a reclamar en concepte de danys i perjudicis. Diverses estimacions assenyalen que el total de vehicles afectats supera els 10 milions.

Quines són les marques afectades?

Com abans esmentàvem, les marques que van ser sancionades representen la pràctica totalitat del mercat automobilístic a Espanya, tot i que existeixen diferències entre elles, tal i com podeu veure en aquest quadre on resumim marques i períodes concrets de responsabilitat:

Tothom pot reclamar?

Pot fer-ho tothom que va adquirir un vehicle de les marques assenyalades en els respectius períodes de responsabilitat. Empreses i autònoms també poden instar la seva reclamació així com les persones que van constituir un leasing o renting.

En cas d’haver comprat el vehicle durant aquests anys i haver-lo venut posteriorment, es manté la possibilitat de reclamar acreditant documentalment la transacció, com després esmentarem.

Quin és el cost econòmic?

Al marge de les característiques concretes de cada cas particular, el cost de reclamar la devolució dels imports corresponents al sobrecost aplicat als nostres vehicles serà el mateix per a tothom: un 20% de la quantitat efectivament recuperada + IVA.

Com podem reclamar?

Per participar d'aquestes reclamacions cal aportar:

  • Factura de compra o, en cas de leasing o rènting, còpia de la pòlissa subscrita amb l'entitat financera
  • Certificat o document bancari de transferència o pagament del vehicle al concessionari
  • Fitxa tècnica i permís de circulació del vehicle
  • Full d'encàrrec i autorització a Asufin amb les dades i la signatura de la persona titular del vehicle.

Si el vehicle ja no és de la nostra propietat, també caldrà adjuntar la documentació referent a la venda, traspàs o canvi de titularitat

Tota aquesta documentació, així com les seves dades personals i informació de contacte ens l'han de facilitar a través d'aquesta pàgina web creada especialment per a l'ocasió

https://www.cronda.coop/es/Cartel-del-coche

A la sessió, l'Oscar i la Patricia van explicar com procedir per reclamar en cas d'haver estat perjudicats per les pràctiques il·lícites de les marques implicades en el cas, quina documentació aportar i respecte a quins períodes concrets es poden exigir responsabilitats a les diferents marques.

Reclamar en concepte de danys i perjudicis

Les empreses van contravenir la llei actuant amb la intenció demostrada de protegir els seus propis interessos perjudicant els dels seus clients amb «l’intercanvi constant d’informació confidencial comercialment sensible». Per tant, les persones que es van veure afectades per aquestes pràctiques il·lícites durant els anys que es van desenvolupar tenen dret a reclamar en concepte de danys i perjudicis. Diverses estimacions assenyalen que el total de vehicles afectats supera els 10 milions.

Quines són les marques afectades?

Com abans esmentàvem, les marques que van ser sancionades representen la pràctica totalitat del mercat automobilístic a Espanya, tot i que existeixen diferències entre elles, tal i com podeu veure en aquest quadre on resumim marques i períodes concrets de responsabilitat:

Tothom pot reclamar?

Pot fer-ho tothom que va adquirir un vehicle de les marques assenyalades en els respectius períodes de responsabilitat. Empreses i autònoms també poden instar la seva reclamació així com les persones que van constituir un leasing o renting.

En cas d’haver comprat el vehicle durant aquests anys i haver-lo venut posteriorment, es manté la possibilitat de reclamar acreditant documentalment la transacció, com després esmentarem.

Quin és el cost econòmic?

Al marge de les característiques concretes de cada cas particular, el cost de reclamar la devolució dels imports corresponents al sobrecost aplicat als nostres vehicles serà el mateix per a tothom: un 20% de la quantitat efectivament recuperada + IVA.

Com podem reclamar?

Per participar d'aquestes reclamacions cal aportar:

  • Factura de compra o, en cas de leasing o rènting, còpia de la pòlissa subscrita amb l'entitat financera
  • Certificat o document bancari de transferència o pagament del vehicle al concessionari
  • Fitxa tècnica i permís de circulació del vehicle
  • Full d'encàrrec i autorització a Asufin amb les dades i la signatura de la persona titular del vehicle.

Si el vehicle ja no és de la nostra propietat, també caldrà adjuntar la documentació referent a la venda, traspàs o canvi de titularitat

Tota aquesta documentació, així com les seves dades personals i informació de contacte ens l'han de facilitar a través d'aquesta pàgina web creada especialment per a l'ocasió

https://www.cronda.coop/es/Cartel-del-coche