Accés jubilació amiant

Reclamen l'accés anticipat a la jubilació pel col·lectiu de treballadors de l'amiant

L'Associació de Víctimes Afectades per l'Amiant a Catalunya (AVAAC) ha registrat aquest matí a la Delegació del Govern a Catalunya una petició formal adreçada al Ministeri de Treball i Seguretat Social per tal que que es reconegui el dret del col·lectiu de treballadors exposats a l'amiant a accedir de forma anticipada a la jubilació, tal i com ara succeeix amb altres col·lectius laborals com, per exemple, miners i bombers, subjectes a especials condicions de sinistralitat i insalubritat als seus llocs de treball

L'Associació de Víctimes Afectades per l'Amiant a Catalunya (AVAAC) ha sol·licitat al Ministeri de Treball i Seguretat Social que reconegui el dret a accedir de forma anticipada a la jubilació aplicant coeficients reductors d'edat pel col·lectiu de persones que han treballat a les empreses inscrites al Registre d'Empreses amb Risc d'Amiant (RERA) en reconeixement a la menor esperança de vida d'aquest grup de treballadors.

La petició sol·licita que es reservi un tracte similar pels treballadors exposats a l'amiant al que la normativa atorga actualment a altres col·lectius laborals com ara bombers, treballadors del mar o miners segons el contingut del Real Decreto 1698/2011 que regula el règim jurídic i el procediment general per establir coeficients reductors i anticipar l'edat de jubilació pels treballadors sotmesos a activitats «excepcionalment penoses, perilloses o insalubres».

Aquest reconeixement per part del Ministeri, equipararia el tracte dispensat als treballadors de l'Estat espanyol exposats a l'amiant al que reben, per exemple, a França, on l'accés anticipat a la jubilació ja és un dret plenament reconegut.

El caràcter insalubre i perillós de l'exposició a l'amiant ha quedat reiteradament provat tal i com ho contempla la legislació vigent i el barem de malalties professional que relaciona l'exposició a fibres d'amiant amb la possibilitat de desenvolupar greus patologies com ara fibrosi, mesotelioma, càncer de pleura i càncer de pulmó. De fet, segons l'OMS -que va classificar l'amiant com a cancerígen de primer ordre ja l'any 1977- l'amiant és el principal agent causant de càncers d'origen laboral al món.

Tot i l'evidència de la seva perillositat, l'Estat espanyol només va prohibir el seu ús l'any 2002, obligat per la normativa europea. Entre els anys 1960 i 1985, període del qual es disposa de dades fefaents, l'Estat espanyol va importar 2,6 milions de tones d'aquest material potencialment mortal i més de 800 empreses registrades van incloure l'amiant en els seus processos productius, sent un material present, entre molts d'altres usos, a la pràctica totalitat d'edificacions construïdes fins el moment de la seva prohibició.

En opinió d'Àlex Tisminetzky, advocat del Col·lectiu Ronda que assessora l'entitat, la gravetat de les malalties i els llargs períodes de latència d'aquestes patologies -les fibres d'asbest poden romandre a l'organisme entre 30 i 40 anys abans de que la malaltia es desenvolupin- justifiquen plenament l'accés anticipat a la jubilació. «Tant les empreses com l'Administració -explica Tisminetzky- van incórrer en una evident deixadesa de les seves obligacions respecte els treballadors exposats a l'amiant, malgrat la plena evidència del risc per a la salut que suposa treballar en contactes amb aquestes fibres, i l'accés anticipat a la jubilació és una mesura de mínims per compensar la menor esperança de vida d'un col·lectiu que ha de conviure diàriament amb la possibilitat de desenvolupar una malaltia mortal».

Segons dades de la Comissió Europea, més de mig milió de persones hauran mort abans de l'any 2025 al territori de la Unió com a conseqüència directa de la inhalació de fibres d'amiant de les quals, atenent a les estimacions més conservadores, unes 60.000 víctimes seran ciutadans de l'Estat espanyol.

Reclamen l'accés anticipat a la jubilació pel col·lectiu de treballadors de l'amiant

Foto Andrés Cortés Garcia

L'Associació de Víctimes Afectades per l'Amiant a Catalunya (AVAAC) ha sol·licitat al Ministeri de Treball i Seguretat Social que reconegui el dret a accedir de forma anticipada a la jubilació aplicant coeficients reductors d'edat pel col·lectiu de persones que han treballat a les empreses inscrites al Registre d'Empreses amb Risc d'Amiant (RERA) en reconeixement a la menor esperança de vida d'aquest grup de treballadors.

La petició sol·licita que es reservi un tracte similar pels treballadors exposats a l'amiant al que la normativa atorga actualment a altres col·lectius laborals com ara bombers, treballadors del mar o miners segons el contingut del Real Decreto 1698/2011 que regula el règim jurídic i el procediment general per establir coeficients reductors i anticipar l'edat de jubilació pels treballadors sotmesos a activitats «excepcionalment penoses, perilloses o insalubres».

Aquest reconeixement per part del Ministeri, equipararia el tracte dispensat als treballadors de l'Estat espanyol exposats a l'amiant al que reben, per exemple, a França, on l'accés anticipat a la jubilació ja és un dret plenament reconegut.

El caràcter insalubre i perillós de l'exposició a l'amiant ha quedat reiteradament provat tal i com ho contempla la legislació vigent i el barem de malalties professional que relaciona l'exposició a fibres d'amiant amb la possibilitat de desenvolupar greus patologies com ara fibrosi, mesotelioma, càncer de pleura i càncer de pulmó. De fet, segons l'OMS -que va classificar l'amiant com a cancerígen de primer ordre ja l'any 1977- l'amiant és el principal agent causant de càncers d'origen laboral al món.

Tot i l'evidència de la seva perillositat, l'Estat espanyol només va prohibir el seu ús l'any 2002, obligat per la normativa europea. Entre els anys 1960 i 1985, període del qual es disposa de dades fefaents, l'Estat espanyol va importar 2,6 milions de tones d'aquest material potencialment mortal i més de 800 empreses registrades van incloure l'amiant en els seus processos productius, sent un material present, entre molts d'altres usos, a la pràctica totalitat d'edificacions construïdes fins el moment de la seva prohibició.

En opinió d'Àlex Tisminetzky, advocat del Col·lectiu Ronda que assessora l'entitat, la gravetat de les malalties i els llargs períodes de latència d'aquestes patologies -les fibres d'asbest poden romandre a l'organisme entre 30 i 40 anys abans de que la malaltia es desenvolupin- justifiquen plenament l'accés anticipat a la jubilació. «Tant les empreses com l'Administració -explica Tisminetzky- van incórrer en una evident deixadesa de les seves obligacions respecte els treballadors exposats a l'amiant, malgrat la plena evidència del risc per a la salut que suposa treballar en contactes amb aquestes fibres, i l'accés anticipat a la jubilació és una mesura de mínims per compensar la menor esperança de vida d'un col·lectiu que ha de conviure diàriament amb la possibilitat de desenvolupar una malaltia mortal».

Segons dades de la Comissió Europea, més de mig milió de persones hauran mort abans de l'any 2025 al territori de la Unió com a conseqüència directa de la inhalació de fibres d'amiant de les quals, atenent a les estimacions més conservadores, unes 60.000 víctimes seran ciutadans de l'Estat espanyol.