Assegurances de decessos en temps de pandèmia

Catalunya Ràdio | La nit dels ignorats | 19/11/20

Esther Pérez: "La companyia asseguradora ha de tornar el cost dels serveis no prestats"

Les pòlisses de decessos estan pensades per resoldre totes les gestions produïdes per la mort d'una persona. Però amb l'increment de traspassos a causa de la pandèmia, les companyies no han pogut donar tots els serveis que hi havia contractats entre companyies i familiars dels assegurats. Què s'ha de fer en aquests casos? En va parlar i ho va explicar la nostra companya especialista en Dret de Danys, Dret de Successions i Dret de Família, Esther Pérez, a La nit dels ignorants de Catalunya Ràdio, tot resolent dubtes i preguntes de les persones oïents.

Catalunya Ràdio | La nit dels ignorats | 19/11/20

Les pòlisses de decessos estan pensades per resoldre totes les gestions produïdes per la mort d'una persona. Però amb l'increment de traspassos a causa de la pandèmia, les companyies no han pogut donar tots els serveis que hi havia contractats entre companyies i familiars dels assegurats. Què s'ha de fer en aquests casos? En va parlar i ho va explicar la nostra companya especialista en Dret de Danys, Dret de Successions i Dret de Família, Esther Pérez, a La nit dels ignorants de Catalunya Ràdio, tot resolent dubtes i preguntes de les persones oïents.