Reforma del sistema de pensions: text comentat


El nostre company Miguel Arenas, advocat de Col·lectiu Ronda expert en Dret de la Seguretat Social, ha realitzat un complet anàlisi de quines són les principals novetats introduïdes al sistema públic de pensions amb la darrera reforma.

.........................................

La publicació el passat dia 16 de març del Reial Decret-Llei 2/2013 anomenat «de mesures urgents per a l’ampliació de drets dels pensionistes, la reducció de la bretxa de gènere i l’establiment d‘un nou marc de sostenibilitat del sistema públic de pensions» introdueix un seguit d’importants novetats. A l’espera de poder analitzar amb la deguda atenció el nou text legislatiu i veure què succeeix en el decurs del tràmit de convalidació parlamentària de la norma, el nostre company Miguel Arenas, expert en matèria de Seguretat Social, ha analitzat el reial decret-lli i condensat en un complet document quines són les principals modificacions de la legislació fins ara vigent i l’entrada en vigor de cadascuna d’elles. Juntament amb aquesta informació, Miguel Arenas introdueix una breu valoració personal de les mesures aprovades per ajudar a copsar-ne el sentit, l’afectació i la transcendència.
De moment, el text només està disponible en castellà

.........................................

La publicació el passat dia 16 de març del Reial Decret-Llei 2/2013 anomenat «de mesures urgents per a l’ampliació de drets dels pensionistes, la reducció de la bretxa de gènere i l’establiment d‘un nou marc de sostenibilitat del sistema públic de pensions» introdueix un seguit d’importants novetats. A l’espera de poder analitzar amb la deguda atenció el nou text legislatiu i veure què succeeix en el decurs del tràmit de convalidació parlamentària de la norma, el nostre company Miguel Arenas, expert en matèria de Seguretat Social, ha analitzat el reial decret-lli i condensat en un complet document quines són les principals modificacions de la legislació fins ara vigent i l’entrada en vigor de cadascuna d’elles. Juntament amb aquesta informació, Miguel Arenas introdueix una breu valoració personal de les mesures aprovades per ajudar a copsar-ne el sentit, l’afectació i la transcendència.
De moment, el text només està disponible en castellà