Jubilar-se al 2021: què ens cal saber?


Aquest 2021 han entrat en vigor noves disposicions provinents encara de la reforma del sistema de pensions del passat any 2011 i d’altres de més recent aprovació que modifiquen aspectes molt rellevants de l’accés a la jubilació que convé conèixer.

1. Adéu a la jubilació als 65 anys

A partir de 2021, l’edat ordinària de jubilació ja no és als 65 anys sinó que passa a ser els 66 anys. L’esmentada reforma de les pensions va establir un règim d’endarreriment progressiu de l’edat de jubilació que conclourà l’any 2027, moment en el qual l’edat de jubilació serà els 67 anys. A hores d’ara, les persones que en el decurs de 2021 facin els 65 anys, només podran accedir a la jubilació si han cotitzat almenys 37 anys i 3 mesos. La restà hauran d’esperar als 66 anys per poder jubilar-se

2. Accés a la jubilació parcial

També es modifiquen els requisits d’accés a la jubilació parcial, que és aquella modalitat que permet compatibilitzar el cobrament de la pensió amb el desenvolupament d’una feina que no sigui a jornada completa. L’edat mínima per accedir-hi serà els 63 anys i caldrà acreditar una carrera de cotització de, com a mínim, 33 anys. La gent que hagi cotitzat almenys 35 anys i 3 mesos, també podrà acollir-se a aquesta modalitat de jubilació, excepcionalment amb 62 anys.

3. Càlcul de l’import

La reforma de 2011 no només pretenia endarrerir l’edat d’accés a la jubilació sinó també, en la mesura del possible, rebaixar l’import de la nostra prestació. En aquest sentit, un dels mecanismes aplicats ha estat anant ampliat el període de temps que es pren com a referència per calcular la base de cotització doncs, per norma general, la nostra cotització acostumava a incrementar-se en el tram final de la carrera professional. Per tant, si amb anterioritat a 2011 es feien servir els darrers 15 anys de cotització per calcular l’import de la pensió, al 2021 aquest càlcul es farà a partir dels darrers 24 anys de cotització.

4. Jubilació anticipada voluntària

Les persones que vulguin poden accedir anticipadament a la jubilació un cop assolida l’edat de 63 anys cas de satisfer una sèrie de requisits. El primer d’ells és haver cotitzat un mínim de 35 anys. L’accés anticipat a la jubilació implica una penalització econòmica. En funció dels anys cotitzats se’ns aplica un diferent coeficient reductor sobre l’import de la nostra pensió per cada any que ens resti fins assolir l’edat legal de jubilació. D’aquesta forma, per a les persones que hagin cotitzat menys de 38,5 anys, la reducció és del 8% per cada any d’avançament, mentre que qui hagi cotitzat més de 44,5 anys, patirà una reducció anual del 6,5%.

Properament, en un nou article, analitzarem de forma específica i més acuradament la figura de la jubilació anticipada involuntària

1. Adéu a la jubilació als 65 anys

A partir de 2021, l’edat ordinària de jubilació ja no és als 65 anys sinó que passa a ser els 66 anys. L’esmentada reforma de les pensions va establir un règim d’endarreriment progressiu de l’edat de jubilació que conclourà l’any 2027, moment en el qual l’edat de jubilació serà els 67 anys. A hores d’ara, les persones que en el decurs de 2021 facin els 65 anys, només podran accedir a la jubilació si han cotitzat almenys 37 anys i 3 mesos. La restà hauran d’esperar als 66 anys per poder jubilar-se

2. Accés a la jubilació parcial

També es modifiquen els requisits d’accés a la jubilació parcial, que és aquella modalitat que permet compatibilitzar el cobrament de la pensió amb el desenvolupament d’una feina que no sigui a jornada completa. L’edat mínima per accedir-hi serà els 63 anys i caldrà acreditar una carrera de cotització de, com a mínim, 33 anys. La gent que hagi cotitzat almenys 35 anys i 3 mesos, també podrà acollir-se a aquesta modalitat de jubilació, excepcionalment amb 62 anys.

3. Càlcul de l’import

La reforma de 2011 no només pretenia endarrerir l’edat d’accés a la jubilació sinó també, en la mesura del possible, rebaixar l’import de la nostra prestació. En aquest sentit, un dels mecanismes aplicats ha estat anant ampliat el període de temps que es pren com a referència per calcular la base de cotització doncs, per norma general, la nostra cotització acostumava a incrementar-se en el tram final de la carrera professional. Per tant, si amb anterioritat a 2011 es feien servir els darrers 15 anys de cotització per calcular l’import de la pensió, al 2021 aquest càlcul es farà a partir dels darrers 24 anys de cotització.

4. Jubilació anticipada voluntària

Les persones que vulguin poden accedir anticipadament a la jubilació un cop assolida l’edat de 63 anys cas de satisfer una sèrie de requisits. El primer d’ells és haver cotitzat un mínim de 35 anys. L’accés anticipat a la jubilació implica una penalització econòmica. En funció dels anys cotitzats se’ns aplica un diferent coeficient reductor sobre l’import de la nostra pensió per cada any que ens resti fins assolir l’edat legal de jubilació. D’aquesta forma, per a les persones que hagin cotitzat menys de 38,5 anys, la reducció és del 8% per cada any d’avançament, mentre que qui hagi cotitzat més de 44,5 anys, patirà una reducció anual del 6,5%.

Properament, en un nou article, analitzarem de forma específica i més acuradament la figura de la jubilació anticipada involuntària