Farina i asma del forner: una malaltia professional molt freqüent i poc coneguda


L'asma del forner, també coneguda com a asma ocupacional, és una malaltia professional que afecta les persones treballadores de la indústria farinera, forns, pastisseries i, en general qualsevol activitat que afavoreixi una exposició freqüent a la farina, productes derivats i altres ingredients que es fan servir en la producció de pa i productes fornejats.

....................................

La farina conté proteïnes susceptibles de desencadenar una resposta al·lèrgica en algunes persones, que pot ser molt intensa en el cas dels treballadors i treballadores especialment sensibles. Quan aquestes proteïnes s'inhalen, poden provocar una inflamació de les vies respiratòries i dificultat per respirar i això portar a símptomes com tos, sibilàncies, opressió al pit i insuficiència respiratòria. En els casos més greus, pot arribar arribar a provocar atacs d’asma potencialment mortals.

Com hem dit, l’asma del forner és causada per l'exposició a la farina i, molt especialment, per la inhalació d’aquest producte o el contacte directe amb la pell i els ulls. A banda, i pel cas de persones que treballen a forns i pastisseries, els ingredients addicionals emprats en la producció de pa i altres productes alimentaris com l'àcid ascòrbic, els millorants i els conservants també poden ser irritants respiratoris i agreujar els símptomes de l'asma.

L'asma del forner és una de les malalties professionals més comunes a la indústria del forn i està molt estesa entre les persones que treballen a empreses farineres. Per tant, cal tenir present que les persones que la pateixen i treballen exposades a la farina tenen dret a atenció mèdica específica i a percebre les prestacions econòmiques corresponents, més elevades que les que pertoquen si l’asma no està relacionada amb l’activitat laboral. D’altra banda, si la gravetat de la malaltia és suficient per provocar una situació d’incapacitat permanent, l’import de la pensió generada podria arribar a incrementar-se amb un recàrrec si l’empresa ha incomplert el seu deure de protegir la salut dels treballadors i treballadores exposades a la farina.

Aquest deure de protecció implica que els ocupadors són responsables de vigilar la salut de les persones treballadores i han de prendre les mesures necessàries per reduir al màxim el nivell d’exposició, així comproporcionar equips de protecció personal adequats, incloent-hi mascaretes homologades i ulleres de protecció, i assegurar-se que es facin servir correctament. També s'han de prendre mesures per reduir la quantitat de pols de farina a l'aire, com ara la instal·lació de sistemes de ventilació i una correcta neteja regular dels equips.
Malauradament, moltes de les persones que desenvolupen símptomes d'asma com a conseqüència de la seva activitat laboral es troben amb dificultats per a que se’ls reconegui l’origen professional de la seva patologia (malgrat estar inclosa al Quadre oficial de Malalties Professionals) o el fet de veure’s perjudicats per incompliments de la seva empresa en matèria de prevenció. És per això que si ens trobem en aquesta situació, és molt important cercar l’ajut de professionals experts que ens ajudin a exigir i defensar els nostres drets.

....................................

La farina conté proteïnes susceptibles de desencadenar una resposta al·lèrgica en algunes persones, que pot ser molt intensa en el cas dels treballadors i treballadores especialment sensibles. Quan aquestes proteïnes s'inhalen, poden provocar una inflamació de les vies respiratòries i dificultat per respirar i això portar a símptomes com tos, sibilàncies, opressió al pit i insuficiència respiratòria. En els casos més greus, pot arribar arribar a provocar atacs d’asma potencialment mortals.

Com hem dit, l’asma del forner és causada per l'exposició a la farina i, molt especialment, per la inhalació d’aquest producte o el contacte directe amb la pell i els ulls. A banda, i pel cas de persones que treballen a forns i pastisseries, els ingredients addicionals emprats en la producció de pa i altres productes alimentaris com l'àcid ascòrbic, els millorants i els conservants també poden ser irritants respiratoris i agreujar els símptomes de l'asma.

L'asma del forner és una de les malalties professionals més comunes a la indústria del forn i està molt estesa entre les persones que treballen a empreses farineres. Per tant, cal tenir present que les persones que la pateixen i treballen exposades a la farina tenen dret a atenció mèdica específica i a percebre les prestacions econòmiques corresponents, més elevades que les que pertoquen si l’asma no està relacionada amb l’activitat laboral. D’altra banda, si la gravetat de la malaltia és suficient per provocar una situació d’incapacitat permanent, l’import de la pensió generada podria arribar a incrementar-se amb un recàrrec si l’empresa ha incomplert el seu deure de protegir la salut dels treballadors i treballadores exposades a la farina.

Aquest deure de protecció implica que els ocupadors són responsables de vigilar la salut de les persones treballadores i han de prendre les mesures necessàries per reduir al màxim el nivell d’exposició, així comproporcionar equips de protecció personal adequats, incloent-hi mascaretes homologades i ulleres de protecció, i assegurar-se que es facin servir correctament. També s'han de prendre mesures per reduir la quantitat de pols de farina a l'aire, com ara la instal·lació de sistemes de ventilació i una correcta neteja regular dels equips.
Malauradament, moltes de les persones que desenvolupen símptomes d'asma com a conseqüència de la seva activitat laboral es troben amb dificultats per a que se’ls reconegui l’origen professional de la seva patologia (malgrat estar inclosa al Quadre oficial de Malalties Professionals) o el fet de veure’s perjudicats per incompliments de la seva empresa en matèria de prevenció. És per això que si ens trobem en aquesta situació, és molt important cercar l’ajut de professionals experts que ens ajudin a exigir i defensar els nostres drets.