Articles

Cop del Tribunal Suprem a la temporalitat

El Tribunal Suprem ha modificat la seva pròpia doctrina per concloure que no és lícit celebrar un contracte d'obra i servei o eventual que tingui la durada vinculada a la vigència d'una contracta. Un canvi de rumb significatiu que pot contribuir a pal·liar les pràctiques abusives d'algunes empreses a l'hora de recórrer a les figures de contractació temporal.

llegir més...

Eleccions 14-F i Covid-19

Les eleccions previstes pel proper 14 de febrer es desenvoluparan, malauradament, en un context d’alarma sanitària inèdit fins avui. Davant d’aquesta situació, són moltes les persones cridades a atendre les meses electorals que preferirien no fer-ho. Ara bé, ens podem negar si hem estat designats? Ho analitzem en aquest article

llegir més...

Els ERTOS per la Covid continuen sense consumir atur?

Entre les mesures extraordinàries aprovades pel Govern en relació als ERTOS per força major provocats per la situació de pandèmia s’incloïa el fet que el període de percepció de la prestació d’atur no computés com a dies de prestació consumits. Aquest benefici, però, va deixar d’estar vigent incondicionalment el passat 30 de setembre de 2020.

llegir més...

Jubilar-se al 2021: què ens cal saber?

Aquest 2021 han entrat en vigor noves disposicions provinents encara de la reforma del sistema de pensions del passat any 2011 i d’altres de més recent aprovació que modifiquen aspectes molt rellevants de l’accés a la jubilació que convé conèixer.

llegir més...

Acomiadaments col·lectius: la nova «regla del compàs»

El TJUE estableix una profunda modificació de la forma de càlcul que serveix per comprovar que si els acomiadaments individuals executats per una empresa han assolit els llindars d’afectació mínims que obliguen a la tramitació d’un acomiadament col·lectiu.

llegir més...